Fysisk aktivitet och hjärnhälsa II

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Fysisk aktivitet och stillasittande verkar påverka hjärnhälsan, det vill säga våra tankemässiga förmågor. Men hur kan det praktiskt användas för prevention av och som del av behandling för olika sjukdomar och tillstånd?

Anmälan stängd

Vårterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Vår 2024, vecka 12

 • Obligatoriska sammankomster

  0

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-FAFAH2
 • Kursansvarig

  Lena Kallings
 • Anmälningskod

  GIH-24F19

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  90 hp (eller tillräckligt antal för att vara behörig till avancerad nivå) inom idrottsvetenskap, fysioterapi, medicin eller hälsovetenskaper. Den som saknar särskilda förkunskapskrav kan ansöka om reell kompetens.

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som i din yrkes- eller studentroll, eller bara av ren nyfikenhet, vill fördjupa dig kring fysisk aktivitet och hjärnhälsa och hur det praktiskt kan tillämpas och användas för prevention av och som del av behandling för olika sjukdomar och tillstånd. Du möter lärare som är aktiva forskare inom respektive specialområde.

Kursen är en fördjupning till ämnesområdet fysisk aktivitet, tankemässiga förmågor och psykisk hälsa på avancerad nivå. Du får detaljerad kunskap om hur fysisk aktivitet kan tillämpas och användas för prevention av och en del av behandling av depression, demenssjukdomar och oro/ångest samt som del av behandling vid manifest sjukdom och somatiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, metabolt syndrom och cancer.

Du kommer att få lära dig hur beteendeförändringsteorier kan användas vid både primär och sekundär prevention, där grundläggande tekniker i Kognitiv beteendeterapi och Motiverande samtal för beteendeförändring av fysisk aktivitet ingår. Kursen ges digital helt på distans och examineras med en skriftlig och en muntlig uppgift i slutet av kursen.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Vårterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Vår 2024, vecka 12

 • Obligatoriska sammankomster

  0

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-FAFAH2
 • Kursansvarig

  Lena Kallings
 • Anmälningskod

  GIH-24F19

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  90 hp (eller tillräckligt antal för att vara behörig till avancerad nivå) inom idrottsvetenskap, fysioterapi, medicin eller hälsovetenskaper. Den som saknar särskilda förkunskapskrav kan ansöka om reell kompetens.

Senast ändrad:1 Feb 2024