Hälsopsykologi, biopsykosociala perspektiv

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Hälsopsykologi erbjuder ett sätt att förstå hur ohälsa utvecklas och vidmakthålls och hur hälsa främjas på individ-, grupp-, och samhällsnivå. Hur kan våra tankar, känslor och beteenden påverka vår kroppsliga hälsa, och vice versa? Hur påverkar vår biologi, omgivning och våra relationer vår hälsa?

Anmälan stängd

Vårterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Vår 2024, vecka 3

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-FAHBIP
 • Kursansvarig

  Magnus Lindwall
 • Anmälningskod

  GIH-24F21

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå samt minst 30 hp inom idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, psykologi eller hälsovetenskap.

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill lära mer om levnadsvanor och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv. Hälsopsykologisk kunskap kan vara till nytta i såväl arbetsliv som privatliv och på kursen får du ta del av teorier, metoder och samhällsutmaningar inom området. Vi kommer att belysa vissa centrala levnadsvanor lite extra och tillsammans kritiskt granska relevant forskning.

Inledningsvis är det fokus på centrala hälsopsykologiska teorier såsom det biopsykosociala perspektivet, den socialkognitiva teorin och COM-B modellen. Sedan fördjupar vi oss i ett axplock av evidensbaserade metoder för att arbeta hälsofrämjande med beteendeförändring på individ-, grupp- och samhällsnivå; kognitiv-beteendeterapi, motiverande samtal och positivt beteendestöd är några exempel.

Vi kommer sedan ha fyra seminarier där vi fokuserar: kost, fysisk aktivitet, stress och beroende med fokus på sambanden mellan dessa och hälsa/ohälsa. Seminarierna blir i hög utsträckning studentledda men under handledning av de ansvariga för kursen.

Examinationen är en skriftlig hemtenta som det kommer vara möjligt att arbeta med under kursens gång.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Vårterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Vår 2024, vecka 3

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-FAHBIP
 • Kursansvarig

  Magnus Lindwall
 • Anmälningskod

  GIH-24F21

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå samt minst 30 hp inom idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, psykologi eller hälsovetenskap.

Senast ändrad:20 Dec 2023