Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Upptäck hemligheterna bakom din hjärnas rörelsemekanik. Dyk djupare in i den fascinerande kopplingen mellan fysisk aktivitet och långvarig hjärnhälsa. Utforska den betydelsefulla effekten av rörelse på hjärnan genom ett epidemiologiskt perspektiv.

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 51

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-HBFYSA
 • Kursansvarig

  Rui Wang

 • Anmälningskod

  GIH-24F44

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda krav.

Om kursen

Även om vi förstår att fysisk aktivitet har en betydande påverkan på våra hjärnor, har du någonsin funderat över hur dessa bevis framträder i epidemiologiska studier? Hur skiljer sig resultaten mellan olika målgrupper? Och hur kan akademiska verktyg användas för att utforska sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa? Den här kursen öppnar dörren för dig att fördjupa dig i dessa frågor och få omfattande insikter.

Genom att slutföra denna kurs kommer du att skärpa ditt kritiska tänkande inom vetenskapliga studier och få insikter om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnhälsan genom hela livet. Du kommer att kunna utvärdera styrkor och begränsningar i studier som undersöker kopplingen mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa genom epidemiologi, samtidigt som du behärskar olika mätmetoder. Dessutom kommer du att få grundläggande kunskaper om och praktiska tillämpningar av epidemiologi.

Utforska fysisk aktivitets påverkan på hjärnhälsan ur ett epidemiologiskt perspektiv. Skaffa kritiska analysfärdigheter användbara i olika yrken, arenor, och för att förbättra hälsostrategier. Denna expertis öppnar dörrar till innovativa tillvägagångssätt för välbefinnande inom sjukvård, forskning, utbildning och kondition.

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och debatter. Olika aktiviteter kommer att berika studenternas förståelse av ämnena.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att utforska sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa genom epidemiologiska studier, och som vill förstå hur detta påverkar olika yrkesområden inom hälso- och välbefinnandesektorn.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 51

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-HBFYSA
 • Kursansvarig

  Rui Wang

 • Anmälningskod

  GIH-24F44

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda krav.

Senast ändrad:1 Jun 2024