Introduktion hälsopromotivt och preventivt arbete på vetenskaplig grund

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Vilka faktorer är det som påverkar människors hälsa, så att vi exempelvis kan förebygga mycket av den ohälsa som drabbar oss? Den frågan och många andra får du svar på här. Du får även en introduktion till de vetenskapliga metoder som används för att studera vilka faktorer som påverkar vår hälsa.

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-HAINTH
 • Anmälningskod

  GIH-24F38

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunskapskrav.

Om kursen

Kursen ger dig en grundläggande insikt i ämnet hälsa, och utgår från de senaste vetenskapliga rönen. Du får en bred genomgång av hälsans bestämningsfaktorer, så att du exempelvis kan vägleda andra till en bättre hälsa och välmående, men även ta fram strategier för hälsa på en mer övergripande nivå.

Du får även god inblick i de vetenskapliga metoder som används för att studera hälsa. Kursen riktar sig till de som är antagna på Hälsopromotionsprogrammet, men även dig som vill lära dig om de senaste vetenskapliga rönen om hälsa och förebyggandet av sjukdom.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-HAINTH
 • Anmälningskod

  GIH-24F38

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunskapskrav.

Senast ändrad:1 Jun 2024