Fysisk aktivitet och hälsa: Epidemiologi och fysiologi

15 högskolepoäng.

Deltid 50%.

Fysisk aktivitet verkar ha starka samband med god hälsa och minskad risk för sjukdom. Men hur och varför är det egentligen så? Och gäller det verkligen alla och alltid?

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-MAFAEF
 • Kursansvarig

  Elin Ekblom Bak

 • Anmälningskod

  GIH-24F58

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 80%, Lottning 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå.

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som i din yrkes- eller studentroll, eller bara av ren nyfikenhet, vill fördjupa dig inom området fysisk aktivitet och hälsa. Du möter lärare som är aktiva forskare inom respektive specialområde. Kursen gör en överblick och fördjupning inom epidemiologin och fysiologin bakom sambandet mellan fysisk aktivitet, hälsa och sjukdom.

Först så diskuteras fysisk aktivitetsepidemiologi i relation till andra levnadsvanor, arv och miljö, där vi även tar upp och fördjupar oss i centrala begrepp inom promotion av hälsa samt prevention och behandling av vanligt förekommande folksjukdomar diskuteras. Därefter görs en fördjupning inom epidemiologin samt mekanismer (patofysiologin) för uppkomst av några av de vanligaste förekommande folksjukdomarna idag, samt hur fysisk aktivitet kan användas för prevention och behandling av dessa. Detta diskuteras i relation till andra levnadsvanor, samt hur det varierar mellan individer med olika förutsättningar i ett livsloppsperspektiv.

Dessa fördjupningar görs fokuserat mot en folksjukdom/folksjukdomsgrupp i taget under några veckor. Kursen går på halvfart under hela höstterminen.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-MAFAEF
 • Kursansvarig

  Elin Ekblom Bak

 • Anmälningskod

  GIH-24F58

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 80%, Lottning 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå.

Senast ändrad:1 Jun 2024