Anatomi och fysiologi

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om hur den friska människokroppen fungerar. Kunskap som kan användas till fortsatta studier inom många områden så som medicin, hälsovetenskap och idrottsvetenskap.

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 41

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-HAANAT
 • Kursansvarig

  Maria Fernström

 • Anmälningskod

  GIH-24F39

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunskapskrav.

Om kursen

Fokus ligger på att fördjupa förståelsen för cellers, vävnaders och organs struktur och funktion. En stor del av kursen ägnas åt respirations- och cirkulationssystemens anatomi och fysiologi. Du kommer att lära dig; inte bara att beskriva muskelkontraktionen, utan även att förstå de olika metaboliska processerna och hur de skiljer sig åt mellan olika typer av skelettmuskelfibrer.

Kursen inkluderar också kunskap om hormonsystemets betydelse för hur kroppen anpassar sig i olika situationer och ger en djupare förståelse för vår anpassningsförmåga. Du får också grundläggande kunskaper om rörelseapparatens anatomi och fysiologi. För att underlätta inlärning sker undervisningen med hjälp av föreläsningar, laborationer och seminarier.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 41

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-HAANAT
 • Kursansvarig

  Maria Fernström

 • Anmälningskod

  GIH-24F39

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunskapskrav.

Senast ändrad:1 Jun 2024