Motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv 2, fortsättningskurs

7.5 högskolepoäng.

Deltid 25%.

Kursen har en inriktning på fördjupade kunskaper och skickligheter med betoning på strategier och förändringsbenägenhet vid motiverande samtal. Inom kursen ingår även utveckling av kompetenser för att träna och leda grupper inom området. Innehållet baseras på beteendevetenskapliga perspektiv och utgår från riktlinjer av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Anmälan öppnar 16 sep

Spara till kalender

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 sep

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  25%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Vår 2025, vecka 4

 • Obligatoriska sammankomster

  0

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursansvarig

  Victoria Blom

 • Anmälningskod

  GIH-25F18

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp vid GIH eller motsvarande högskolekurs. Samt minst 90 högskolepoäng avslutade kurser inom: folkhälsovetenskap eller pedagogik eller socialt arbete eller rehabiliteringsvetenskap eller fysioterapi/sjukgymnastik eller idrott/idrottsvetenskap.

Om kursen

Kursen tar inledningsvis upp grundläggande principer och färdigheter inom motiverande samtal för att övergå till fördjupad kompetens inom samtalsstrategier, bemötande av olika personlighetskaraktärer och analys av förändringsbenägenhet. Utveckla skickligheter inom komplexa reflektioner, framkalla förändringsprat, hantera vidmakthållande begränsningar, inspirera till nya beteendemönster och väcka tankar om nya möjligheter till förändring.

Kursen består av framtagning av övningar som kan tillämpas vid träning och ledning av grupper inom området. Pedagogiskt ledarskap vid genomförande av utbildning inom motiverande samtal. Kursen riktar sig till yrkesgrupper inom socialt arbete, hälso- och sjukvård, folkhälsa, skola samt arbete med barn och ungdomar.

Kursen genomförs digitalt online med obligatoriska digitala seminarieträffar.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 sep

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  25%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Vår 2025, vecka 4

 • Obligatoriska sammankomster

  0

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursansvarig

  Victoria Blom

 • Anmälningskod

  GIH-25F18

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp vid GIH eller motsvarande högskolekurs. Samt minst 90 högskolepoäng avslutade kurser inom: folkhälsovetenskap eller pedagogik eller socialt arbete eller rehabiliteringsvetenskap eller fysioterapi/sjukgymnastik eller idrott/idrottsvetenskap.

Senast ändrad:14 Jun 2024