Idrottspsykologi 1

7.5 högskolepoäng.

Deltid 50%.

Kursen har sin tonvikt kring idrottspsykologins vetenskapliga grunder, kunskapsfält och forskningsmetoder. Kursen behandlar idrottspsykologi utifrån ett individ, grupp- och hälsoperspektiv samt ur ett tränings- och tävlingsperspektiv.

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-TAIDP1
 • Kursansvarig

  Cecilia Åkesdotter

 • Anmälningskod

  GIH-24F30

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunkskapskrav.

Om kursen

Kursen innehåller följande områden:

 • idrottspsykologins vetenskapliga grunder, kunskapsfält och forskningsmetoder,
 • individ, grupp- och hälsoperspektiv
 • idrottspsykologi ur tränings- och tävlingsperspektiv,
 • framtagning av fallstudier med koppling mellan teori och praktik utifrån litteratur och egen erfarenhet.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-TAIDP1
 • Kursansvarig

  Cecilia Åkesdotter

 • Anmälningskod

  GIH-24F30

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunkskapskrav.

Senast ändrad:1 Jun 2024