Doktorand Cecilia Åkesdotter stående

Cecilia Åkesdotter

Högskoleadjunkt

E-post: cecilia.akesdotter@gih.se

Telefon: 08-120 53 774

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1224

Tillhör: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, Sektionen för tränarskap och specialidrott

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning och forskning.

På GIH har jag undervisat på tränarprogrammet, hälsopromotionsprogrammet (tidigare hälsopedagogprogrammet) och elittränarutbildningen.

Inom ramen för tränarprogrammet har jag främst undervisat i idrottspsykologi, psykologisk färdighetsträning och prestationspsykologi. På hälsopromotionsprogrammet har fokus mer riktats mot stresshantering, beteendeförändring och motiverande samtal (MI).

Jag har tidigare delat min undervisning på GIH med andra undervisningsuppdrag på högskolenivå, till exempel på Dans- och Cirkushögskolan och KI där jag främst berör teman kopplat till stress, överträning och återhämtning inom elitidrotten.

Min bakgrund innan doktorandstudierna var som idrottslärare och tränare. Jag har därför ett stort intresse av att undervisa inom idrottsrörelsen och sprida kunskap om psykologi, prestation och träning.

Min forskning fokuserar på psykisk ohälsa hos svenska elitidrottare på landslagsnivå. Syftet är att öka kunskapen gällande psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser hos aktiva elitidrottare i Sverige.

I min forskning undersöker jag bland annat:

  • hur vanligt det är att drabbas av psykisk ohälsa.
  • vilka strategier elitidrottare använder för att hantera psykisk ohälsa.
  • psykiatriska diagnoser hos elitidrottare inom ramen för öppen psykiatrisk vård.

I min forskning använder jag både kvantitativ och kvalitativ metodik och är anknuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet (professor Johan Francks grupp).

Disputation

Disputation fredag den 3 februari 2023 med avhandlingen "Psychiatric disorders in Swedish elite athletes – Prevalence, comorbidity and life stories" eller på svenska ”Psykiatriska diagnoser hos svenska elitidrottare – prevalens, samsjuklighet och livsberättelser”.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 16

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Yrkeskopplade meriter

Föreläser inom idrottspsykologi, beteendeförändring inklusive motiverande samtal (MI), stress och prestationsutveckling (bland annat anlitad av Riksidrottsförbundet, kommuner och företag).

Grundutbildad psykoterapeut (KBT) med inriktning mot elitidrott sedan 2013.

Idrottspsykologisk rådgivare och psykologiskt ansvarig för svenska Orienteringslandslaget sedan 2013.

Idrottspsykologisk rådgivare som ingår i resursteamet och som komplement till elevhälsan på Solna gymnasium (NIU) sedan 2013.

Idrottsmeriter

Har en idrottslig bakgrund som tävlande inom stående kampsport; främst ITF Taekwondo med individuella EM- och VM-guld 2011 som främsta meriter.

Har på amatörnivå de senaste åren utvecklat ett intresse för golvkamp och löpning.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.