Utveckling av idrottsorganisationer

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Inom kursen utvecklar studenterna kunskap om olika typer av idrottsorganisationer och hur de kan förstås ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-SMUIOA
 • Kursansvarig

  Joakim Åkesson

 • Anmälningskod

  GIH-24F62

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda krav.

Om kursen

Studenter utvecklar därtill färdigheter och förmågor att analysera idrottsorganisationer, samt att kritiskt diskutera hur de kan utvecklas, ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.

Kursen omfattar också genomförande av en organisationsanalys, samt formulering av ett förslag till organisationsutveckling, av en existerande idrottsorganisation.

Kursen genomförs under fem veckors heltidsstudier vid GIH:s campus.

Kursens innehåll i korthet

 • Idrottsorganisationers identiteter, missioner, mål, strategier och strukturer,
 • idrottsorganisationers omvärld och resurser,
 • makt och politik inom idrottsorganisationer,
 • organisationskultur inom idrottsorganisationer,
 • förvaltning, styrning, förändring och utveckling av idrottsorganisationer.
 • organisationsanalys

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-SMUIOA
 • Kursansvarig

  Joakim Åkesson

 • Anmälningskod

  GIH-24F62

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda krav.

Senast ändrad:1 Jun 2024