Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet

45 högskolepoäng.

Deltid 50%.

Kursen riktar sig till dig som har behörighetsgivande lärarexamen och vill få behörighet att undervisa även i idrott och hälsa.

Anmäl dig nu

Höstterminen 2024

Öppen för anmälan

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Distans (campus)

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Obligatoriska sammankomster

  3

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-UDIDHL
 • Kursansvarig

  Marie Nyberg

 • Anmälningskod

  GIH-24LL3

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du: Ha en behörighetsgivande lärarexamen samt vara anställd inom skolväsendet, av staten, en kommun eller enskild huvudman och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.

Om kursen

Kursen ges på halvtid och läses på distans med en campusträff vid varje terminsstart.

Campusträffen pågår under två heldagar och är uppstarten till de kurser som läses och introduceras genom laborationer, föreläsningar, utevistelser eller seminarier. Under resterande tid sker studier vid hemorten.

Under terminens gång träffas lärare och studenter digitalt under en eftermiddag i veckan för undervisning, seminarier eller examinationer.

Studierna och examinationerna har ofta en didaktisk inriktning, vilket gör att de kurser du läser ska kunna integreras i din undervisning. Ett vanligt examinationsinslag är film, där du som student filmar din egen undervisning och analyserar denna.

Godkännande från skolhuvudman

För att delta i utbildningen behöver du ett godkännande från skolhuvudmannen. Du hittar blankett för huvudmannens godkännande nedan tillsammans med mer information om Lärarlyftet på Skolverkets hemsida.

Mer information

Mer information om lärarlyftet vid GIH hittar du på gih.se/lararlyftet

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Öppen för anmälan

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Distans (campus)

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Obligatoriska sammankomster

  3

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-UDIDHL
 • Kursansvarig

  Marie Nyberg

 • Anmälningskod

  GIH-24LL3

 • Urvalsregler

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du: Ha en behörighetsgivande lärarexamen samt vara anställd inom skolväsendet, av staten, en kommun eller enskild huvudman och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.

Senast ändrad:14 Maj 2024