Lärarlyftet

Har du lärarexamen och vill utöka din behörighet med idrott och hälsa? Då kanske Lärarlyftet är något för dig. Lärarlyftet är en fortbildning för lärare i ämnet idrott och hälsa.

Studenter tränar i idrottshall

Saknar du behörighet i idrott och hälsa?

Lärarlyftet är en uppdragsutbildning som riktar sig till dig som är anställd lärare som har en behörighetsgrundande lärarexamen, och vill utöka din behörighet med idrott och hälsa.

Skolverket beställer utbildningarna av GIH, som då erbjuder dem för ansökan i nästkommande ansökningsperiod.

Lärarlyftskurser vid GIH

Följande lärarlyftskurser ges vid GIH:

 

– Jag har ju arbetat som idrotts- och NO-lärare under många år, men bara formellt behörig i NO. Så när jag fick chansen att höja min behörighet även i idrott och hälsa tvekade jag inte en sekund, säger Henrik som i dag arbetar på en gymnasieskola i Kiruna.

Kursupplägg

Kurserna är antingen 45 eller 90 högskolepoäng. De ges på halvtid och läses på distans med en campusträff varje termin vid kursstart. Under terminens gång träffas lärare och studenter digitalt under en eftermiddag i veckan för undervisning, seminarier eller examinationer.

Hur gör jag om jag är intresserad?

För att delta i utbildningen behöver du ett godkännande från skolhuvudmannen. Du hittar blankett för huvudmannens godkännande nedan tillsammans med mer information om Lärarlyftet på Skolverkets hemsida.

Validering

Har du tidigare kunskaper och färdigheter av att arbeta som idrottslärare kan du söka om validering. Använd då denna blankett som GIH har tagit fram. Ansökan om validering mejlas till registrator@gih.se för registrering.

Kontakt

Har du frågor om Lärarlyftet eller kursen som ges, kontakta GIH:s studie- och karriärvägledning på studievagledning@gih.se.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/lararlyftet

Hitta på sidan

Kontakt

Lärarlyftet - lärorikt på flera plan

Att få nya infallsvinklar på idrottsundervisningen för att skapa ännu mer lustfyllda lektioner. Det är enligt läraren Henrik Hannu den stora behållningen med att vidareutbilda sig på Lärarlyftet vid GIH.

Senast ändrad:22 Mar 2024