Lärarlyftet

Har du lärarexamen och undervisar i idrott och hälsa utan ämnesbehörighet? Då kanske Lärarlyftet är något för dig. Lärarlyftet är en fortbildning för lärare i ämnet idrott och hälsa.

Studenter tränar i idrottshall

Saknar du behörighet i idrott och hälsa?

Lärarlyftet är en uppdragsutbildning som riktar sig till dig som är anställd lärare som har en behörighetsgrundande lärarexamen, men som undervisar i ämnen du saknar behörighet i.

Skolverket beställer utbildningarna av GIH, som då erbjuder dem för ansökan i nästkommande ansökningsperiod.

Lärarlyftskurser vid GIH

Följande lärarlyftskurser kan ges vid GIH:

  • Idrott och hälsa för lärare i årskurs 7–9
  • Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan

Kursupplägg

Kurserna är antingen 45 eller 90 högskolepoäng. De ges på halvtid och läses på distans med en campusträff varje termin vid kursstart. Under terminens gång träffas lärare och studenter digitalt under en eftermiddag i veckan för undervisning, seminarier eller examinationer.

Kort kursbeskrivning

Campusträffen pågår under två heldagar och sker vid varje terminsstart. Den är uppstarten till de kurser som läses och introduceras genom laborationer, föreläsningar, utevistelser eller seminarier. Under resterande tid sker studier vid hemorten.

En eftermiddag i veckan träffas undervisande lärare och studenter för olika typer av lärandetillfällen tillsammans.

Studierna och examinationerna har ofta en didaktisk inriktning, vilket gör att de kurser du läser ska kunna integreras i din undervisning. Ett vanligt examinationsinslag är film, där du som student filmar din egen undervisning och analyserar denna.

Idrott och hälsa för lärare i årskurs 7–9

Kursen riktar sig till dig som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Kursen omfattar 45 högskolepoäng och erbjuder en bred utbildning i idrottslära, humanbiologi, hälsa, specialpedagogik och idrottspedagogik med inriktning idrott och hälsa.

Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan

Kursen riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i idrott och hälsa i gymnasieskolan utan att vara ämnesbehörig.

Kursen omfattar 90 högskolepoäng och erbjuder en fördjupad utbildning i idrottslära, humanbiologi, hälsa, specialpedagogik och idrottspedagogik med inriktning idrott och hälsa.

Till skillnad från lärarlyftet mot årskurs 7–9 läser du fler högskolepoäng, vilket innebär en bredare och djupare utbildning med fokus på gymnasieskolans läroplan och ämnesplan.

Hur gör jag om jag är intresserad?

På GIH:s kurswebb finns ytterligare information om kurserna när de är aktuella.

För att delta i utbildningen behöver du ett godkännande från skolhuvudmannen. Du hittar blankett för huvudmannens godkännande tillsammans med mer information om Lärarlyftet på Skolverkets hemsida.

Kontakt

Har du frågor om Lärarlyftet eller kursen som ges, kontakta GIH:s studie- och karriärvägledning på studievagledning@gih.se.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/lararlyftet

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:4 Maj 2023