Lärarlyftet

Har du lärarexamen och undervisar i idrott och hälsa utan ämnesbehörighet? Då kanske Lärarlyftet är något för dig. Lärarlyftet är en fortbildning för lärare i ämnet idrott och hälsa.

Studenter tränar i idrottshall

Saknar du behörighet i idrott och hälsa?

Lärarlyftet är en uppdragsutbildning som riktar sig till dig som är anställd lärare som har en behörighetsgrundande lärarexamen, men som undervisar i ämnen du saknar behörighet i.

Skolverket beställer utbildningarna av GIH, som då erbjuder dem för ansökan i nästkommande ansökningsperiod.

Lärarlyftskurser vid GIH

Följande lärarlyftskurser ges vid GIH med ansökningsstart 15 september:

  • Idrott och hälsa för lärare i årskurs 7–9
  • Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan

 

– Jag har ju arbetat som idrotts- och NO-lärare under många år, men bara formellt behörig i NO. Så när jag fick chansen att höja min behörighet även i idrott och hälsa tvekade jag inte en sekund, säger Henrik som i dag arbetar på en gymnasieskola i Kiruna.

Kursupplägg

Kurserna är antingen 45 eller 90 högskolepoäng. De ges på halvtid och läses på distans med en campusträff varje termin vid kursstart. Under terminens gång träffas lärare och studenter digitalt under en eftermiddag i veckan för undervisning, seminarier eller examinationer.

Kort kursbeskrivning

Campusträffen pågår under två heldagar och sker vid varje terminsstart. Den är uppstarten till de kurser som läses och introduceras genom laborationer, föreläsningar, utevistelser eller seminarier. Under resterande tid sker studier vid hemorten.

En eftermiddag i veckan träffas undervisande lärare och studenter för olika typer av lärandetillfällen tillsammans.

Studierna och examinationerna har ofta en didaktisk inriktning, vilket gör att de kurser du läser ska kunna integreras i din undervisning. Ett vanligt examinationsinslag är film, där du som student filmar din egen undervisning och analyserar denna.

Idrott och hälsa för lärare i årskurs 7–9

Kursen riktar sig till dig som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Kursen omfattar 45 högskolepoäng och erbjuder en bred utbildning i idrottslära, humanbiologi, hälsa, specialpedagogik och idrottspedagogik med inriktning idrott och hälsa.

Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan

Kursen riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i idrott och hälsa i gymnasieskolan utan att vara ämnesbehörig.

Kursen omfattar 90 högskolepoäng och erbjuder en fördjupad utbildning i idrottslära, humanbiologi, hälsa, specialpedagogik och idrottspedagogik med inriktning idrott och hälsa.

Till skillnad från lärarlyftet mot årskurs 7–9 läser du fler högskolepoäng, vilket innebär en bredare och djupare utbildning med fokus på gymnasieskolans läroplan och ämnesplan.

Hur gör jag om jag är intresserad?

För att delta i utbildningen behöver du ett godkännande från skolhuvudmannen. Du hittar blankett för huvudmannens godkännande nedan tillsammans med mer information om Lärarlyftet på Skolverkets hemsida.

Validering

Har du tidigare kunskaper och färdigheter av att arbeta som idrottslärare kan du söka om validering. Använd då denna blankett som GIH har tagit fram. Ansökan om validering mejlas till registrator@gih.se för registrering.

Kontakt

Har du frågor om Lärarlyftet eller kursen som ges, kontakta GIH:s studie- och karriärvägledning på studievagledning@gih.se.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/lararlyftet

Hitta på sidan

Kontakt

Lärarlyftet - lärorikt på flera plan

Att få nya infallsvinklar på idrottsundervisningen för att skapa ännu mer lustfyllda lektioner. Det är enligt läraren Henrik Hannu den stora behållningen med att vidareutbilda sig på Lärarlyftet vid GIH.

Senast ändrad:12 Okt 2023