Fysisk aktivitet och kognitiva funktioner i krissituationer

7.5 högskolepoäng.

Deltid 25%.

Kursen kommer att ge dig en introduktion till ämnesområdena kris och trauma, stress, fysisk aktivitet och kondition, och kognitiva (tankemässiga) funktioner. Kunskaperna kan användas av dig som arbetar med krishantering och krisberedskap inom skola, företag eller myndighet, men också till dig som har ett allmänt intresse i området.

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  25%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Obligatoriska sammankomster

  0

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-FAFAKE
 • Kursansvarig

  Frida Björkman

 • Anmälningskod

  GIH-24F51

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunskapskrav.

Om kursen

Den här kursen är specifikt inriktad på hur fysisk aktivitet kan inverka på de kognitiva förmågorna vid påfrestande stress, kris och trauma. Kursen belyser dels grupper som på olika sätt utsätts för stressrelaterade påfrestningar till följd av yrkesrelaterad utsatthet, dels enskilda individers utsatthet för plötsliga kriser och trauman.

Kursen ger kunskaper om hur man kan bedriva praktiskt arbete med fysisk aktivitet för att främja tankemässiga förmågor och psykisk hälsa hos personer som utsätts eller har utsatts för stress i samband med trauma och krissituationer. Vidare beskrivs hur livsstil, fysiska aktivitetsmönster och kondition samvarierar och påverkar våra tankemässiga förmågor och vår förmåga att
hantera extremt belastande och stressfyllda situationer.

I slutet av kursen görs ett individuellt arbete med inriktning på hur fysisk aktivitet kan användas för prevention och rehabilitering för individer som har upplevt kriser och trauma, eller är regelbundet exponerade för extremt påfrestande upplevelser.

All undervisning sker på distans, utan några fysiska träffar. Alla föreläsningar är inspelade, och det förekommer inga obligatoriska schemalagda moment. Kursens upplägg är utformat för att passa den som är yrkesverksam eller studerande på heltid eller deltid.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  25%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Höst 2024, vecka 36

 • Obligatoriska sammankomster

  0

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-FAFAKE
 • Kursansvarig

  Frida Björkman

 • Anmälningskod

  GIH-24F51

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunskapskrav.

Senast ändrad:1 Jun 2024