Om anmälan, antagning och behörighet

Vad roligt att du är intresserad av att plugga på Gymnastik- och idrottshögskolan! Här kan du läsa mer om vilken behörighet som behövs, hur du ansöker till våra utbildningar och hur antagningen går till.

Illustration av kvinna som ligger på golvet med en dator

Antagning.se

Anmälan till GIH:s utbildningar görs på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter är registrerade. Det är även där du tar del av och svarar på ditt antagningsbesked.

Antagning.se är en webbplats där anmälan till utbildningar vid de flesta av Sveriges universitet och högskolor görs.

Behörighet

För att du ska vara behörig att söka högskolan krävs vissa förkunskaper. Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskilda behörighetskrav.

Grundläggande behörighet får du efter att ha fullgjort en gymnasieutbildning, studerat på folkhögskola eller gått på komvux. Den grundläggande behörigheten är generell och krävs för alla utbildningar på universitet och högskola, både för utbildningar på grund- och avancerad nivå. För mer avancerade studier är behörighetskraven högre.

Grundnivå

För att du ska kunna söka utbildningar som program och kurser som ligger på grundnivå krävs normalt en avslutad gymnasieutbildning. Saknar du gymnasieexamen kan du söka om reell kompetens, som du kan läsa mer om längre ner på denna sida. På studera.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om grundläggande behörighet. Du är också välkommen att kontakta utbildningsavdelningen på GIH på e-post antagning@gih.se.

Avancerad nivå

Utbildningar som ligger på avancerad nivå brukar kallas master och ibland magisterutbildningar. Även fristående kurser kan ligga på avancerad nivå. Dessa utbildningar kräver att du har en avslutad utbildning från högskola eller universitet på grundnivå, det vill säga minst 180 högskolepoäng. Ofta kallas utbildningen kandidatexamen, men även andra examina med motsvarande poäng kan ge behörighet.

För en del utbildningar behöver du ha ytterligare kunskaper i vissa ämnen. Det kallas särskild behörighet och motsvarar sådana förkunskaper som är helt nödvändiga för att du ska kunna följa undervisningen på en viss utbildning.

Läs noga igenom beskrivningen för kursen eller programmet du är intresserad av – där beskrivs tydligt vilka särskilda behörigheter som krävs. Behörighetskraven finns även i utbildnings- eller kursplanerna.

För program på grundnivå används något som kallas områdesbehörigheter. Det betyder att du måste ha minst godkänt betyg i ett antal specifika gymnasieämnen för att vara särskilt behörig.

Ibland kan det även finnas krav utöver områdesbehörigheterna, så kallade tilläggskrav. På GIH finns tilläggskrav till två utbildningar, tränarprogrammet och ämneslärarprogrammet, gymnasiet inriktning mot specialidrott.

Fristående kurser kan ha krav på gymnasieämnen som inte finns inom en områdesbehörighet, eller ett enstaka ämne som finns inom en områdesbehörighet. Kurser som inte är nybörjarkurser kräver ofta även akademiska förkunskaper.

Ett undantag från behörighetskraven kan i vissa fall bli aktuellt även om du skulle sakna en eller flera delar av den särskilda behörigheten.

För att undantag ska beviljas ska du som söker ha andra meriter för att kompensera för de uppställda behörighetskraven. Detta prövas från fall till fall. Exempel på andra meriter kan vara utbildning i form av kurser inom studieförbund eller kunskaper du fått genom arbete och praktisk erfarenhet. Det är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan praktiken och det ämnet du saknar behörighet i.

Om GIH anser att du som sökande uppfyller förkunskapskraven utan att ha de formella meriterna, kan bevilja undantag eller dispens beviljas. Detta kan göras utan att du gjort någon särskild anmälan om det. Det syns då på ditt kontrollbesked via studera.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du meriter som inte uppfyller de formella kraven, men som du själv anser borde ge tillräckliga förkunskapskrav för att klara utbildningen du söker, kan du söka om så kallad reell kompetens. Det kan exempelvis vara en utbildning från ett annat land, en annan skolform, arbetslivserfarenhet eller flera kortare vidareutbildningar. Eller en kombination av dessa.

Reell kompetens kan du söka även om du saknar både den grundläggande och särskilda behörigheten. Ansökan görs tillsammans med din ansökan på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns mer information och en särskild ansökningsblankett för reell kompetens.

Anmälan

Du ansöker till en utbildning genom att göra en anmälan på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du all information om din ansökan.

Antagning

antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du veta mer om hur antagningen går till från början till slut. Du kan läsa om antagningsbesked, hur du gör för att svara på beskedet och behålla din plats, och om vad som händer när du har skickat in sitt svar.

Vill du veta vilka poäng som tidigare har krävts för att komma in på GIH:s program? Ta del av Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om platserna till en utbildning inte är fyllda kan du erbjudas en reservplats. Om det blir aktuellt tar vi kontakt med dig genom de uppgifter du lämnat när du gjort din anmälan. Du behöver alltså inte kontakta GIH.

Ingen reservantagning görs efter att ett program startat. För fristående kurser kan reservantagningen vara öppen något längre, eftersom de kan starta senare en bit in på terminen.

Sen anmälan

I vissa fall håller GIH en kurs eller ett program öppet för sen anmälan. På antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se om kursen eller programmet du vill gå är öppen för sen anmälan.

Du som gör en sen anmälan konkurrerar inte i de vanliga urvalsgrupperna. Alla som söker sent och är behöriga antas i turordning enligt när den sena anmälan gjorts.

Antagningsordning

I antagningsordningen finns de regler som GIH tillämpar vid anmälan, behörighet och urval, samt överklagande av beslut.

Vill du veta mer om bedömningen kring antagning? Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen vid GIH har exemplar av ”Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning” och den ”Utländska bedömningshandboken”.

Handböckerna har tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, Universitets- och högskolerådet, UHR, och lärosätena, och förklarar mer om behörighet för de som har äldre och utländska meriter.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen och det ökar dina chanser att komma in på den utbildning du vill gå om du har behörighet. Provet skrivs normalt två gånger om året.

Kortadress till denna sida: www.gih.se/anmalan

Hitta på sidan

Våra utbildningar

Vill du läsa mer om GIH:s program och kurser? På vår kurswebb finns mer information.

Senast ändrad:29 Maj 2023