idrottsvetenskapGIH:s ämnesområden

Stommen i GIH:s utbildning och forskning är idrottsvetenskap, som är organiserat i sju ämnesområden. Varje ämnesområde fokuserar på specifika kunskaper och perspektiv inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa.