Till Gymnastik- och idrottshögskolan startsida

Om något händer

Här finns viktig information för dig som är anställd vid GIH om vad som gäller vid olika typer av händelser och kris.

Checklista vid större och allvarlig olycka

 1. Ge första hjälpen till de skadade
 2. Larma 112
 3. Vid brand – utrym
 4. Stäng eller koppla ur berörd utrustning eller lokal
 5. Utse medföljande vid en eventuell sjuktransport
 6. Kontakta rektor eller någon från krisledningsgruppen
 7. Kontakta chefen för kommunikation
 8. Hämta anhörigförteckning för personal. Den finns på HR-avdelningen och i receptionen
 9. Överlämna brandpärm som finns i receptionen till räddningschef eller insatsledare

Larmlista vid allvarlig händelse

 • Räddningstjänsten: 112
 • Fastighet under kontorstid, kontakta Vaktmästeriet 08-120 53 794
 • Fastighetsjournummer kvällar och helger, kontakta Akademiska Hus: 010-557 24 00 (dygnet runt)
 • Polisen ej akut: 114 14

På GIH finns ett antal hjärtstartare utplacerade:

 • Hus 1 – vid receptionen (tillgänglig under GIH:s öppettider)
 • Hus 1, plan 2, rum 1233b – Åstrandlaboratoriet (access krävs)
 • Hus 1, plan 3, mitt emot rum 1323b – BMC-laboratoriet (access krävs)
 • Hus 3 – vaktmästerientrén (tillgänglig under GIH:s öppettider)
 • Hus 3, plan 2, rum 3238 – LTIV-laboratoriet (access krävs)
 • GIH-badet (utplacerad av Stockholms stad)

Vid behov av hjärtstartare utanför GIH så kan du söka upp närmaste hjärtstartare via Sveriges hjärtstartarregister. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som vistas i GIH:s lokaler ska känna till vilka utrymningsvägar som finns. Anslag med utrymningsvägar finns utplacerade i korridorer och trapphus. GIH måste med vissa intervall genomföra utrymningsövningar.

Skulle en olycka inträffa, till exempel en brand, explosion eller gasutsläpp, och lokalerna måste utrymmas, signaleras detta med en larmsignal.

Vid larm:

 • Lämna byggnaden omedelbart.
 • Undvik rökfyllda korridorer.
 • Gå omgående till återsamlingsplatsen på Wembley, det vill säga gräsplanen utanför idrottsentrén.
 • Lämna inte återsamlingsplatsen innan utrymningsledaren meddelar att det är tillåtet.
 • Stå inte på parkeringen eftersom räddningstjänsten kan behöva använda den för att komma fram.

En nödtelefon finns placerad i entrén till byggnaden till idrottshallarna.

GIH är skyldig att anmäla alla arbetsskador och tillbud till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Allvarliga skador eller tillbud ska anmälas samma dag utan dröjsmål.

Allvarlig skada eller tillbud

 • Exempel på allvarlig skada kan vara benbrott, kraftig blödning, stor skada på nerver, muskler eller senor.
 • Exempel på allvarligt tillbud kan vara att en anställd fallit från två till tre meters höjd, men inte fått några skador. Svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasserier är också exempel på allvarliga tillbud.

Anmälan olycka med student

Ansvarig lärare (delkurs- eller kursansvarig) ska:

Studenten ska:

 • Göra en anmälan av olyckan eller tillbudet till ansvarig lärare (delkurs-/kursansvarig).
 • För en eventuell ersättning ska studenten e-posta UFA för att få hjälp att rapportera skadan eller tillbudet till Kammarkollegiet. De har personskadeförsäkring för student. Det är Kammarkollegiet som avgör om skadeersättning utbetalas.

Utredning av orsakerna till händelserna

Närmaste chef för medarbetare eller ansvarig lärare för studenter ska, i samarbete med huvudskyddsombudet, utreda orsakerna till händelsen och vidta åtgärder för att förhindra att ytterligare olycksfall, skador eller tillbud inträffar.

Exempel på utredningens innehåll:

 • Vad har hänt? När, var, hur hände det? Varför?
 • Vilka åtgärder kunde ha hindrat händelsen? Vilka åtgärder behöver göras direkt?

Huvudskyddsombudet vidarebefordrar utredningen till Arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppen, AML-gruppen, som har till uppgift att följa upp skador och tillbud vid GIH.

GIH:s riktlinjer för krisledning omfattar samtliga medarbetare och studenter vid GIH och beskriver hur man bör agera vid en krissituation.

En kris är en händelse som är större än vad verksamheten normalt har beredskap för eller möjlighet att hantera. På det personliga planet kan det exempelvis handla om en trafikolycka, sjukdom eller akut dödsfall. En kris kan även drabba en större grupp eller hela organisationen, till exempel brand eller sabotage.

Läs GIH:s riktlinjer för krisledning Pdf, 396.8 kB.

Krisanvisningar

Detaljerade instruktioner för olika händelser:

Dödsfall under arbete på eller i närheten av skolan Pdf, 185.9 kB, öppnas i nytt fönster. (sida 8)
Allvarlig personskada under arbete på eller i närheten av skolan Pdf, 208.7 kB. (sida 9)
Uppföljningsrutiner Pdf, 210.3 kB. (sida 10)
Dödsfall eller allvarlig personskada utanför arbetet eller på fritid Pdf, 209 kB. (sida 11)
Våld, kraftigt utagerande eller hot på skolan Pdf, 209.2 kB. (sida 12)
Brand i skolans lokaler Pdf, 181.2 kB. (sidorna 13–14)
Skada där vitala försörjningssystem slagits ut Pdf, 208.1 kB. (sida 15)
Omfattande skadegörelse Pdf, 177.7 kB. (sida 16)
Negativ publicering om GIH Pdf, 179.2 kB. (sida 17)
Checklista för åtgärder vid större och allvarlig olycka Pdf, 154.1 kB. (sida 18)
Larmlista – vid allvarlig händelse Pdf, 187.1 kB. (sida 19)

GIH:s krisgrupp ska alltid kontaktas vid allvarligare händelser.

Krisgruppen består av:

 • Rektor, 08-120 53 706
 • Förvaltningschef, 08-120 53 704
 • Studentkårens ordförande, 08-120 53 888

Nedanstående telefonnummer kan vara bra att ha om något händer.

 • Reception 08-120 53 700
 • Vaktmästeri 08-120 53 794
 • Funktionsansvarig fastighet 0701-85 65 21
 • Jourcentral Akademiska hus 010-557 24 00

Kontakter för icke akut sjukvård

Vid icke akut sjukvård så är följande medarbetare vid GIH utbildade och legitimerade:

 • Eva Andersson, läkare, 08-120 53 791
 • Maria Ekblom, fysioterapeut, 08-120 53 740
 • Kristjan Oddson, naprapat, 08-120 53 741

Du kan alltid ringa sjukvårdsupplysningen på 1177 för rådgivning.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/nodsituation

Hitta på sidan

Senast ändrad:25 Apr 2024