Marjan Pontén

Biomedicinsk analytiker

E-post: marjan.ponten@gih.se

Telefon: 08-120 53 817

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1220

Tillhör: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, Sektionen för laboratorier