Forskare i laboratorium

Avslutning

Välkommen till digital avslutning på GIH. Studenternas högtid äger rum den 5 juni kl 10:00. (icon) Läs mer om avslutningen

Nordisk Master i friluftsliv

Läs en internationell Master i friluftsliv i form av ett lärosätes-gemensamt program i Norden. (icon) Om Nordisk Master i friluftsliv

Ny student

Här finns information för dig som är ny student sommaren 2020. Välkommen till GIH! (icon) Info för nya studenter

Aktivitet vid hemarbete

Ta del av rekommendationerna om hur du håller dig fysiskt aktiv när du arbetar hemifrån. (icon) Läs GIH:s hälsoråd

Konventet 2020

Nu kan du se programmet för årets Idrotts- och hälsokonvent med närmare 60 pass. (icon) Läs programmet för konventet

Årsredovisning

Läs mer om GIH:s verksamhet, resultat och siffror i årsredovisningen för 2019. (icon) Till årsredovisningen

GIH i media