Samarbetet sprider kunskap

Ett nytt samarbete mellan En Svensk Klassiker och GIH stärker ytterligare GIH:s roll som nationellt centrum för forskning inom idrott, träning och hälsa. Projektets syfte är att nå ut till både elit, motionär, skola och näringsliv.

- Samarbetet ger möjlighet för GIH att sprida vår forskning om både motion och prestation. Vi kan sprida kunskap, bedriva praktiknära forskning och nå alla typer av individer oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar, säger Sofia Brorsson, prefekt.

En kurs med utmaningar

Samarbetet inleds med den fristående kursen ”En Svensk Klassiker – från mål till start” som erbjuds hösten 2024 på GIH. Den vänder sig till idrottare, tränare och ledare, men kan även sökas av alla intresserade. Kursen är på 15 högskolepoäng och kan sökas digitalt innan den 15 april. Den innehåller bland annat idrotts- och prestationspsykologi samt träningslära, träningsplanering och styrketräning för konditionsidrott, och vid fyra heldagar kommer kursdeltagarna att vara på GIH för att genomföra olika fysiska tester inom löpning, simning, cykling och längdskidåkning.

- Kursen är en hälsoutbildning där man lär sig hur man klarar av idrott på bästa sätt. Det gäller inte bara prestation utan och hur man kan träna att åka skidor, cykla, springa och simma samtidigt som man mår bra, säger studierektor Dan Wiorek.

Utbildning för företag

GIH kan genom samarbetet sprida kunskap om fysiologi, träningslära, nutrition, testmetodik och psykologi till deltagare i motionsloppen. Här är målgruppen näringslivet och de företag som deltar i de olika loppen.

- Tanken är även att företag kan anlita GIH för att få skräddarsydda utbildningar. Vi hoppas att i framtiden kunna erbjuda olika tester för deltagarna vid de olika loppen, säger Dan Wiorek.

Forskning och Skolklassikern

Skolklassikern är kostnadsfri och vänder sig till elever i årskurs 6 för att få dem att röra på sig regelbundet och finna glädjen till vardagsmotion. Den består av att åka skidor, cykla, simma och springa där målen bestäms av eleverna.

- Vi kommer att ha ett möte mellan GIH:s forskare och En Svensk Klassiker för att diskutera hur vi kan få fler skolor att delta i Skolklassikern. Det skulle främja barns deltagande i idrott och öka det fysiska och mentala välbefinnandet för dem, säger Marcus Moberg.

Få tillgång till de tävlande

Ett annat mål med samarbetet är att få tillgång till tävlingsdeltagare när de utför sina motionslopp.

- Genom att sätta enklare sensorer på de tävlande kan kollegor, kompisar och familj följa deltagarnas tider i realtid. Det finns även mer avancerade sensorer som mäter puls, blodsocker, kalkat och kroppstemperatur, men som vi tänkt använda för studier på mindre antal elitdeltagare, säger Marcus Moberg.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:12 Apr 2024