nyheter

Rektorn har ordet

 • Valborgsmässoafton och varmare tider

  Snart är det Valborgsmässoafton. Det innebär att våren har hunnit en bra bit på väg. Snart väntar varmare tider med goda möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet utomhus. Det är ett bra sätt att hälsa våren välkommen. Varje rörelse räk...

  Rektorn har ordet

 • GIH utvecklar nya utbildningar

  Just nu befinner sig GIH som lärosäte i en intensiv utvecklingsperiod. Vi tar sikte på framtiden. Vi öppnar nya vägar för våra studenter och för kommande generationer tar vi fram ett flertal spännande nya utbildningar och kurspaket.

  Rektorn har ordet

 • Vi blickar både bakåt och framåt

  Vid den här tiden på året arbetar högskolan med tre tidsperspektiv samtidigt. Vi har nyligen lämnat in vår årsredovisning för 2023 till departementet. Den innehåller mycket spännande och är väl värd att läsa.

  Rektorn har ordet

 • Framtiden är både krävande och ljus

  Ett nytt år har påbörjats. Den högre utbildningen och forskningen i Sverige står inför ännu ett krävande år. Trots betydande anslag från regeringen till utbildningssektorn så lider högskolorna i landet svårt av rådande konjunkturläge.

  Rektorn har ordet

 • Mot årsslut med ett nytt hopp

  Julen står för dörren och vi lämnar snart ännu ett givande år bakom oss. Det är också med glädje vi kan konstatera att vi kan avsluta året med en helt ny strategisk plan klar och beslutad. Det ger oss goda förutsättningar för att kliva in i...

  Rektorn har ordet

 • Kraftsamling på upploppet

  Snart är det första advent. Ordet ”advent” kommer från latinets ”adventus” som betyder ankomst, och för många är december en väntan på den förestående julhelgen. I högskolans värld är dock tempot högt och mycket ska hinnas med innan det är ...

  Rektorn har ordet

 • Vi håller i, håller ut och rustar!

  Så var hösten åter här. Den ljusa delen av dagarna blir allt kortare. Träden ändrar färg och uppträder nu i färgsprakande prakt. Som om det inte vore nog fick vi häromdagen skymta årets första snöflingor. Och det är inte bara höstlövens fär...

  Rektorn har ordet

 • Utmaningar, framgångar och framtidshopp

  GIH står inför stora utmaningar och det finns ett behov av både direkta omställningar och långsiktiga strategier. Men det finns ljusglimtar, och just nu gläds jag särskilt åt forskningsframgångar och framåtanda.

  Rektorn har ordet

 • Mot GIH 2030!

  Nu har det officiella startskottet gått för arbetet med GIH:s nya strategiska plan. GIH arrangerade i mitten av augusti en inspirerande kickoff med alla medarbetare, där vi fick många kloka inspel och intressanta reflektioner som vi tar med...

  Rektorn har ordet

 • Se människan - en grund för förståelse och utveckling

  GIH har under det läsår som gått lämnat ett betydande samhällsbidrag – i utbildning, forskning och samverkan.

  Rektorn har ordet

 • Framgångar, avsked och utveckling

  Vi är i tiden mellan hägg och syren. Snart lämnar ännu en årgång av studenter GIH.

  Rektorn har ordet

 • Vårtecken i form av spännande nyheter

  Nu har våren kommit till Stockholm. Vårblommorna reser sig ur fjolårsgräset och de första citronfjärilarna har vaknat till liv. Till vår sektors vårtecken hör de nya antagningssiffrorna till höstens utbildningar. Vi väntar med spänning.

  Rektorn har ordet

 • GIH står väl rustat

  Ett nytt år har påbörjats. Den högre utbildningen och forskningen i Sverige står inför ett krävande år. Trots stora anslag till utbildningssektorn så lider högskolorna i landet svårt av de kostnadsökningar som samhället i övrigt också drabb...

  Rektorn har ordet

 • Välkomna till GIH:s nya webbplats!

  I dag den 30 november 2022 lanserar vi en ny webb. På Anders-dagen. ”När Anders slaskar ska julen braska”, och tvärtom, så säger talesättet. Låt oss hoppas på att vi får en braskande och snörik jul med goda möjligheter till vintersport och ...

  Rektorn har ordet