Valborgsmässoafton och varmare tider

Snart är det Valborgsmässoafton. Det innebär att våren har hunnit en bra bit på väg. Snart väntar varmare tider med goda möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet utomhus. Det är ett bra sätt att hälsa våren välkommen. Varje rörelse räknas.

Bild på valborgsmässobrasa och Stockholms stadshus

Ökat söktryck på utbildningarna

Med vårens och försommaren annalkande i kalendern följer också att vi kunnat ta del av de första antagningssiffrorna för högre studier hösten 2024. Vi kan glädjande notera att söktrycket till GIH:s utbildningar stiger. Vi kan till och med se i UHR:s statistik att GIH är ett av de lärosäten i Sverige där söktrycket ökar mest. De insatser vi vidtagit har burit frukt. Som rektor vill jag rikta ett stort tack till alla som aktivt bidragit till detta på olika sätt. Nu fortsätter ett viktigt arbete i den kommande antagningsprocessen.

GIH tar ett större nationellt ansvar

Under april månad har GIH haft myndighetsdialog med politisk ledning och departement. Där har vi fört spännande samtal kring uppdrag, utmaningar och möjligheter, ekonomiska förutsättningar, säkerhetsfrågor med mera. GIH har redovisat en beredskap att ta ett större nationellt ansvar på en rad områden. I vår nya strategiska plan har vi uttalat ett mål att med det akademiska uppdrag som grund bidra till en positiv samhällsutveckling inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Framgångsrika initiativ

GIH tar ett stort ansvar. Vår tränarutbildning har vuxit och reviderats. Nyligen beskrevs den i en stor artikel i Dagens Nyheter under rubriken ”Framgångsrik coachfabrik”.

I mitten av april arrangerade GIH tillsammans med Hjärt-Lungfonden ett seminarium med över 500 deltagare under rubriken ”Hur får vi barn och unga att röra på sig mer i vardagen?” I programmet deltog Prins Daniel, statsrådet Jakob Forssmed, Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, ledande forskare med flera som ledde till en bra diskussion. Tidigare i vår har GIH haft besök av lärarutbildningsutredningen för samtal kring en ny lärarutbildning, och där särskilt skolämnet Idrott och hälsa.

Uppmärksamma det akademiska arbetet

Den 3 maj firar GIH Akademisk högtid. Då högtidlighåller vi våra nya doktorer, docenter och professorer. Vi utser också två världsledande professorer Ann MacPhail och Benno Nigg inom idrottsvetenskap till nya hedersdoktorer. Den Akademiska högtiden är i sig ett unikt tillfälle att uppmärksamma det akademiska arbetet. Att söka ny kunskap i forskning, att förmedla kunskapen i utbildning samt att låta den komma till användning genom god samverkan. Det är vårt uppdrag.

GIH:s vilja och akademins huvuduppgift är att bidra till att ta fram och förmedla ny kunskap för samhällets positiva utveckling. Utbildning och forskning ska göra gott och bilda till kloka individer. I det stora och lilla.

Ha en fin Valborgshelg!

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:25 Apr 2024