Per Nilsson

Per Nilsson

Rektor

E-post: per.nilsson@gih.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1439

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Jag har en bred undervisningserfarenhet inom områden som pedagogik, idrottsvetenskap och samhällsvetenskap. Jag föreläser inom mina forskningsområden, som till exempel idrott, etik och moral, fritidens betydelse i ungas liv samt kroppen och samtiden. Jag föreläser också kring ledarskapsfrågor.

Jag är utbildad idrottslärare vid GIH. Jag är professor i pedagogik och har varit prefekt på Lärarhögskolan i Stockholm. Jag har också tidigare varit rektor för Idrottshögskolan i Stockholm, generaldirektör för Ungdomsstyrelsen samt rektor för Ersta Sköndal Bräcke högskola.

I min forskning har jag studerat idrotten som kultur- och uppfostringsmiljö. Inom detta område har jag skrivit böckerna "Tävlingsidrotten som uppfostringsmiljö" och "Fotbollen och moralen".

I min forskning har jag också studerat den fria tidens betydelse för ungas identitetsbildning och inom detta område skrivit böckerna "Den allvarsamma fritiden" och "Fritid i skilda världar".

Jag har även forskat kring kroppens betydelse i vår tid och kring frågor om kroppens betydelse i identitetsbildningen. Jag har där tillsammans med Birgitta Fagrell publicerat boken "Talet om kroppen".

Under tio års tid har jag varit ordförande för Centrum för idrottsforskning och under åtta år styrelseledamot i Norges idrottshögskola. Under drygt tjugofem års tid har jag varit engagerad inom svensk fotboll, bland annat som ledamot i Svenska Fotbollförbundets medicinska kommitté och för närvarande som ordförande i Stockholms Fotbollförbunds vetenskapliga råd. Jag är styrelseledamot i Sveriges Centralförening för idrottens främjande och ordförande i dess forskningskommitté. Jag var även ledamot i regeringens kommission för jämlik hälsa och har haft ett antal uppdrag inom Stockholms Akademiska Forum och Sveriges Universitets- och högskoleförbund.

Jag är också ledamot i Norges Idrottshögskolas (NIH) styrelse och utsedd till ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Visar 1 - 3 av 250

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Jag har en bred idrottsbakgrund och har som ung bland annat spelat volleyboll. Jag har varit fotbollstränare i ungdomsfotboll samt är nu en flitig utförsåkare och tennisspelare.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Information

Akademisk titel

Professor i pedagogik