Levnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa

7.5 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Välkommen till en kurs om olika levnadsvanor, inklusive fysisk aktivitet, men även kost, tobak, alkohol och droger, samt en mångfald aspekter kring fysisk och psykisk hälsa/ohälsa.

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 51

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-HALEVN
 • Kursansvarig

  Eva Andersson

 • Anmälningskod

  GIH-24F41

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunskapskrav.

Om kursen

Här delges olika grundläggande kunskaper och praktiska applikationer om arbete med fysisk aktivitet och andra levnadsvanor, samt om fysisk och psykisk hälsa, speciellt med fysisk aktivitet som sjukdoms­prevention och sjukdoms­behandling inklusive akutsjukvård.

Deltagande i kursen ger grundläggande kunskaper om levnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa och ohälsa, som är av värde vid hälsoarbete på individ- och gruppnivå inom exempelvis kommunal verksamhet, hälso- och sjukvård samt i privat regi.

Kursen riktar sig speciellt till dig som vill arbeta inom dessa olika organisationer och de hälsoområden som tas upp i undervisningen.

Vidare erhålls kunskaper och kompetens kring att kunna redogöra för vanligt förekommande folksjuk­domar, samt även om akuta sjukdoms­tillstånd som kan uppstå i samband med fysisk aktivitet.

Du kommer här att få grundläggande kunskaper om hur fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, narkotika och doping kan påverka människans fysiska och psykiska hälsa. Dessutom diskuteras i kursen hälsopromotion, sjukdoms­prevention och generella behandlingsåtgärder via levnadsvanor vid olika folksjukdomar. Hälsofrämjande insatser tas upp utifrån vetenskapliga, etiska och samhälleliga förutsättningar.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Start

  Höst 2024, vecka 51

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-HALEVN
 • Kursansvarig

  Eva Andersson

 • Anmälningskod

  GIH-24F41

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Inga särskilda förkunskapskrav.

Senast ändrad:1 Jun 2024