Friluftsliv och hälsa i periurbana landskap

7.5 högskolepoäng.

Deltid 50%.

Kursen är till för dig som är intresserad av att läsa om hur vårt möte med naturen på verkar människans hälsa och välbefinnande ur ett historiskt och ett framåtblickande perspektiv.

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Inställd

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Distans (campus)

 • Start

  Höst 2024, vecka 46

 • Obligatoriska sammankomster

  4

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-MAFRIH
 • Anmälningskod

  GIH-24F67

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 80%, Lottning 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt minst 30 hp inom idrottsvetenskap eller motsvarande.

Om kursen

Hälsa och välmående i relation till friluftsliv kan belysas ur såväl humanistiska som förebyggande medicinska perspektiv. Exempel på humanistiska perspektiv är teorierna om känsla av sammanhang och platsanknytning, som även kan appliceras i ett pedagogiskt perspektiv på friluftsliv.

Förebyggande medicinska och miljöpsykologiska perspektiv på kontakten med naturen som sådan, samt på fysisk aktivitet i friluftsliv bidrar till en rikedom av tänkbara värden och meningsfullhet kopplat till friluftsliv.

I kursen studeras teorierna och kunskapsgrunderna för dessa perspektiv. Genom en experimentell design undersöka hur multidisciplinär pedagogik kopplad till ett specifikt område av stadsnära natur kan studenten utveckla uppfattningen om naturmöten och förståelsen för hälsa och välbefinnande.

Kursen syftar också till att utforska olika friluftsmetoder utvecklade av friluftslivsorganisationer. Friluftslivshistoria kommer att användas som en grund för att förstå det förflutna och framtida friluftslivsrelaterade utmaningar. Nya typer av användare och nya användarkrav kan kräva nya angreppssätt för undervisning och lärande i friluftsliv. Mål i linje med hållbar utveckling har varit vägledande för samhället i att skapa nya former av tätortsnära platser för friluftsliv. Ett exempel på det är nationalstadsparken i Storstockholm.

Datum för sammankomster

Fysisk träff 1 (GIH), torsdag och fredag den 7–8/11 (Kursintroduktion och workshop)

Online träff 2, torsdag den 28/11, kl. 16.00-17.30

Online träff 3, torsdag den 19/12, kl. 16.00-17.30

Fysisk träff 4 (GIH), torsdag och fredag den 9–10/1 (Kursavslut med redovisningar samt utvärdering).

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Inställd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Blandade tider

 • Undervisningsform

  Distans (campus)

 • Start

  Höst 2024, vecka 46

 • Obligatoriska sammankomster

  4

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-MAFRIH
 • Anmälningskod

  GIH-24F67

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 80%, Lottning 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt minst 30 hp inom idrottsvetenskap eller motsvarande.

Senast ändrad:19 Jun 2024