Motiverande samtal och lärarskap i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv

7.5 högskolepoäng.

Deltid 50%.

Kursen är en tillämpning av Motiverande samtal i skolan med inriktning på barn och ungdomar med betoning på motivation, studier, livssituation i ett socialt sammanhang utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Anmälan stängd

Sommaren 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Sommar 2024, vecka 23

 • Obligatoriska sammankomster

  0

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-FAMSLP
 • Kursansvarig

  Victoria Blom

 • Anmälningskod

  GIH-24S01

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 80%, Lottning 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Utbildning om minst 90 högskolepoäng inom hälsa, folkhälsa, elevhälsa, socialt arbete och pedagogik, eller motsvarande.

Om kursen

Kursen bidrar till studiemotivation, engagemang och ökad närvaro för elever inom skolans vardag. Grundläggande samtalsfärdigheter inom motiverande samtal som avser att underlätta för personal i skolan och framför allt för ökad elevaktivitet vid lektioner och studier.

Kursen utgår från lärande pedagogiska aspekter i kombination med grundläggande beteendevetenskapliga principer utifrån barn och ungas behov av utveckling och lärande.

Kursen ger ökad kompetens inom praktisk tillämpning av motiverande samtal inom skolans verksamhet vid möten med barn, ungdomar, föräldrar, kollegor och i sociala sammanhang med det omgivande samhället.

Kursen utgår från riktlinjer av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och vänder sig till yrkesgrupper inom skolan såsom lärare, elevhälsa, ledningsarbete, mentor, kurator och personal med inriktning på socialt arbete för barn och ungdomar.

Generellt bidrar kursen till elevers utveckling som medför goda studieprestationer i kombination personliga färdigheter som främjar skolans verksamhet utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Kursen genomförs digitalt online med obligatoriska digitala seminarieträffar.

Kursdatum

13/6, 14/6, 27/6, 28/6, 5/8, 8/8, 12/8, alla dagar 09:00-16:00, digitala online träffar.

Gör kursen bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Sommaren 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  50%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Distans (internet)

 • Start

  Sommar 2024, vecka 23

 • Obligatoriska sammankomster

  0

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Kursplan

  GIH-FAMSLP
 • Kursansvarig

  Victoria Blom

 • Anmälningskod

  GIH-24S01

 • Urvalsregler

  Akademiska poäng 80%, Lottning 20%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Utbildning om minst 90 högskolepoäng inom hälsa, folkhälsa, elevhälsa, socialt arbete och pedagogik, eller motsvarande.

Senast ändrad:1 Jun 2024