Välj mellan tre inriktningarLäs en masterutbildning vid GIH

Vill du utvecklas i din yrkesroll? Ta första steget mot en forskarkarriär? Vårt masterprogram med tre olika inriktningar möjliggör idrottsvetenskapliga studier med specifikt intressefokus. Som student på masterprogrammet får du uppleva en aktiv idrottsvetenskaplig miljö som rymmer forskning och samverkan som är unik i sitt slag i Sverige.

Här får du fördjupa dig i hur och varför fysisk aktivitet och livsstil påverkar hälsa och sjukdom. Du får lära dig att implementera, mäta och utvärdera hälsofrämjande arbete avseende livsstil och hälsa på olika nivåer och i olika sammanhang.

Här utvecklar du din kompetens för att förstå, analysera och driva hållbar utveckling inom idrotts- och hälsoområdet utifrån humanistisk och samhällsvetenskaplig erfarenhet och forskning.

Här får du fördjupa dig i hur människornas idrottsliga och fysiska prestation kan förbättras och nå den högsta möjliga nivån för varje individ både inom elitidrott och lägre träningsnivåer.

ledande forskareEn aktiv idrottsvetenskaplig miljö

Som student på masterprogrammet på GIH möter du några av de ledande forskarna inom respektive inriktning, och ges möjlighet att skriva ditt examensarbete inom något av de spännande forskningsprojekt som pågår.

Med en stor bredd i samverkan med relevanta externa aktörer på olika nivåer inom till exempel idrottsrörelsen, skolan, hälso- och sjukvården, företagshälsovården och näringslivet, så ges det goda möjligheter att knyta unika kontakter med såväl forskare som samverkanspartners.

Studenter berättar om sina erfarenheter

Mikaela urbom:"Jag får fördjupa mig i det jag brinner för"

Magnus Alnesjö:"Nyfikenhet och nördighet är mina drivkrafter"

Simon ÖsthHär får jag möjlighet att utforma min egen väg