Sport Management

180 högskolepoäng. Heltid 100 %

Drömmer du om leda och utveckla framtidens idrott? Sport Management kombinerar idrottsvetenskap och företagsekonomi, och gör dig redo att driva och forma framtidens idrottsorganisationer.

Anmälan stängd

Om utbildningen

Idrott och sport är betydelsefulla inslag i dagens samhälle. Allt från en meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga, till en gigantisk industri som omsätter stora summor pengar och sysselsätter många människor. Idrotten är också en positiv kraft för fysisk aktivitet, hälsa och välmående hos stora delar av befolkningen.

Oavsett om det handlar om kommersiella idrottsföretag, ideella idrottsföreningar, idrottsförbund eller offentliga myndigheter med ansvar för idrottsfrågor, så behövs och efterfrågas professionell kompetens och affärsmässig förmåga.

På Sport Management-programmet lär du dig axla det utmanande uppdraget att leda, driva och utveckla framtidens idrott.

Vad läser du som student på Sport Management-programmet?

Du läser till en kandidatexamen i företagsekonomi, där dina studier i idrottsvetenskap ger dig djup förankring i idrottens värld. Du utvecklar kunskaper och kompetenser i till exempel:

 • idrott och samhälle,
 • idrott, media och kommunikation,
 • idrottsjuridik,
 • ledarskap och utveckling av idrottsorganisationer,
 • idrottens evenemang och arenor,
 • projektledning och utvärderingsmetodik,
 • hållbarhetsperspektiv på idrott,
 • idrott och etik,
 • strategisk marknadsföring,
 • redovisning och beskattning,
 • investering och finansiering, samt ekonomistyrning.

Inom utbildningen kombineras teoretiska studier mer praktiska tillämpningar på strategisk nivå inom idrottens område. Du lär dig förstå, leda, driva, utveckla, förvalta, analysera, utvärdera, planera, organisera och styra idrottsrelaterade verksamheter.

Sport Management programmet är ett samarbete mellan Södertörns högskola (SH) och Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) där du läser lika stor del företagsekonomi vid SH, som idrottsvetenskap vid GIH.

Nedanstående kurser ingår i utbildningsplanen med start HT24.

Kurser som ges vid Södertörns högskola, totalt 90 hp

Företagsekonomi A, 30 hp

Företagsekonomi B, 30 hp

Företagsekonomi C, 30 hp

Kurser som ges vid Gymnastik- och idrottshögskolan, totalt 90 hp

Idrott, organisation och samhälle, 7,5 hp

Utveckling av idrottsorganisationer, 7,5 hp

Ledarskap inom idrottsorganisationer, 7,5 hp

Samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott, 7,5 hp

Fördjupade samhällsvetenskaplig perspektiv på idrott, 7,5 hp

Idrott, media och kommunikation, 7,5 hp

Idrott, etik och socialt ansvar, 7,5 hp

Hållbar idrott, 7,5 hp

Idrottsjuridik I, 7,5 hp

Idrottsjuridik II, 7,5 hp

Idrottens evenemang och arenor, 15 hp

Studierektorn berättar

Samarbete med arbetslivet

Inom utbildningen sker återkommande praktiska tillämpningar i relation till och i samarbete med organisationer som verkar inom det idrottsliga området.

Som exempel kan nämnas analyser, laborationer, utvärderingar, utvecklingsarbeten och projekt-skapande/planerande arbeten som genomförs i dialog med organisationer utanför högskolan. Härigenom får du möjlighet att känna på hur det fungerar i ”verkligheten”, testa din kunskap och dina kompetenser i relation till faktiska verksamheter och skapa kontakter för det kommande arbetslivet.

Med jämna mellanrum bjuds också olika typer av experter från idrottens väld in som gästlärare i utbildningen.

Studenterna berättar

Efter utbildningen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi, vilket gör att du får en stabil grund för det kommande arbetslivet.

Dina kunskaper från Sport Management-programmet gör dig redo för olika befattningar i moderna idrottsorganisationer, såväl ideella och offentliga som inom näringslivet. Du kan exempelvis arbeta inom idrottsföreningar, idrottsförbund, idrottsföretag och offentliga förvaltningar och myndigheter med idrottsrelaterad verksamhet.

Du kan bland annat arbeta:

 • Strategiskt som ansvarig för hela eller delar av idrottsrelaterade verksamheter och deras utveckling, exempelvis som sportchef, barn och ungdomsansvarig, projektledare, evenemangsansvarig, utbildningsansvarig, ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig, verksamhetsutvecklare och verksamhetschef.
 • Operativt inom olika delar av idrottsorganisationer med till exempel ekonomi, juridik, media och kommunikation, försäljning, marknadsföring, utbildning, projekt, utvärdering, evenemang och arenor.

Efter utbildningen kan du också fortsätta dina studier inom företagsekonomi eller idrottsvetenskap på avancerad nivå och bygga på med en magister- eller masterutbildning.

Gör programmet bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Kortadress till denna sida är gih.se/sportmanagement

Hitta på sidan

Kontakt

Utbildningsinformation

Utbildningen ges i samarbete med Södertörn högskola, där du läser lika stor del företagsekonomi vid Södertörn, som idrottsvetenskap vid GIH.

På Södertörns hemsida kan du läsa mer om utbildningens innehåll, se utbildningsplan, förkunskapskrav och anmälningsinformation.

Senast ändrad:17 Jun 2024