Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

90 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Att arbeta som lärare i idrott och hälsa för elever i grundskolan eller gymnasiet är viktigt, omväxlande och givande. Det är ett jobb där du verkligen kan göra skillnad för unga människor. Med en tidigare utbildning i idrott om minst 90 hp har du möjlighet att via en kompletterande pedagogisk utbildning ta en ämneslärarexamen och bli behörig lärare på bara tre terminer.

Anmäl dig nu

Höstterminen 2024

Öppen för sen anmälan

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Utbildningsplan

  GIH-KPUIH
 • Programansvarig

  John Hellström

 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Anmälningskod

  GIH-242KP

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 33%, Högskoleprov 33 %, Akademiska poäng 34%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Ämneskunskaper som motsvarar minst 90 högskolepoäng inom undervisningsämnet idrott och hälsa (för arbete i grundskolans årskurs 79), eller minst 120 högskolepoäng inom undervisningsämnet idrott och hälsa (för arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa), varav minst 15 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom dokumenterad kunskap inom: idrott och hälsas metodik, idrott och hälsas didaktik, träningslära och/eller hälsopromotion, simning och livräddning.

Om utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning är en lärarutbildning för dig som redan har relevanta ämneskunskaper.

Vad läser du som student på KPU?

Utbildningen består av kurser inom den utbildningsvetenskaplig kärnan, 60 högskolepoäng, och praktik i den verksamhetsförlagd utbildningen, 30 högskolepäng.

Du läser kurser i:

 • pedagogik,
 • ledarskapskolans organisation och styrning,
 • normkritisk pedagogik,
 • specialpedagogik och
 • bedömning och betygssättning.

Kurserna i utbildningsvetenskap läser du på campus på GIH med lärare som har gedigna forskningsmeriter och i många fall egen erfarenhet av att arbeta som lärare i idrott och hälsa. Praktiken genomförs i tre separata kurser på skolor i Stockholmsområdet, med erfarna lärare i idrott och hälsa som handledare. Många ser praktiken som den viktigaste delen i hela utbildningen.

Kompletterande pedagogisk utbildning är skräddarsydd för dig som har relevanta ämneskunskaper och vill använda dem för att arbeta som lärare i idrott och hälsa. Det är en möjlighet att bli lärare i endast ett ämne – idrott och hälsa.

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

År 1Perspektiv på utveckling och lärande, 7.5hpVerksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik I, 7.5hpLäraren och ledarskapet, 7.5hpUtbildning och demokrati, 7.5hpMångkultur, normer och sexualitet, 7.5hpLärande och specialpedagogik, 7.5hpIdrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7.5hpVerksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik II, 7.5hpÅr 2Bedömning och betygsättning, 7.5hpVerksamhetsförlagd utbildning III, 15hpUtvecklingsarbete i skolan, 7.5hp

Studierektorn berättar

I filmen svarar utbildningens studierektor på följande frågor:

 • Vem passar utbildningen för och varför ska man välja den?
 • Vad läser man på utbildningen?
 • Vad kan man arbeta med efter examen?

Samarbete med arbetslivet

GIH har ett utvecklat samarbete med skolor i Stockholmsområdet. Förutom kurserna i verksamhetsförlagd utbildning kommer du få möjlighet att göra studiebesök och genomföra fältstudier som en del av utbildningen.

Kontakten med skolor skapar unika möjligheter att bygga upp ett personligt nätverk av framtida arbetsgivare. Många studenter får sina första anställningar på de skolor där de genomfört praktik.

Studenter berättar

Efter utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning leder till en examen som ämneslärare i idrott och hälsa. Oavsett inriktning blir du behörig att undervisa på alla nivåer i grundskolan och gymnasiet och med en utbildning från GIH är du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Har du dessutom ytterligare högskolepoäng i idrott, eller något annat ämne, finns möjligheten att söka utökad behörighet genom Skolverket. Många GIH-studenter väljer exempelvis att ansöka om utökad behörighet i specialidrott.

Gör programmet bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Öppen för sen anmälan

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Utbildningsplan

  GIH-KPUIH
 • Programansvarig

  John Hellström

 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Anmälningskod

  GIH-242KP

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 33%, Högskoleprov 33 %, Akademiska poäng 34%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Ämneskunskaper som motsvarar minst 90 högskolepoäng inom undervisningsämnet idrott och hälsa (för arbete i grundskolans årskurs 79), eller minst 120 högskolepoäng inom undervisningsämnet idrott och hälsa (för arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa), varav minst 15 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom dokumenterad kunskap inom: idrott och hälsas metodik, idrott och hälsas didaktik, träningslära och/eller hälsopromotion, simning och livräddning.

Kontakt

Kortadress till denna sida är gih.se/kpu-90

Senast ändrad:14 Maj 2024