Hälsopromotionsprogrammet

180 högskolepoäng.

Heltid 100%.

Vill du arbeta förebyggande med människors hälsa och hjälpa människor att må så bra som möjligt? På hälsopromotionsprogrammet får du lära dig att genomföra hälsofrämjande åtgärder och förstå kopplingen mellan enskilda individers hälsa och en organisations effektivitet och lönsamhet.

Anmälan stängd

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Utbildningsplan

  GIH-HPROM
 • Programansvarig

  Maria Fernström

 • Examen

  Kandidatexamen

 • Anmälningskod

  GIH-242HP

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet.

Om hälsopromotionsprogrammet

Rollen som hälsovetare blir allt viktigare när livsstilsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ökar i alla åldrar.

Hälsopromotionsprogrammet passar för dig som vill arbeta med förebyggande hälsofrågor och få en helhetssyn på hälsa. Du får lära dig att genomföra hälsofrämjande åtgärder och förstå kopplingen mellan enskilda individers hälsa och en organisations effektivitet och lönsamhet.

Vad läser du som hälsovetare?

I utbildningen får du ett vetenskapligt förankrat perspektiv på vad hälsa är. Du får läsa kurser inom:

 • Näringslära
 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Beteendeförändring
 • Styrketräning och rörelselära
 • Anatomi och fysiologi
 • Vetenskapliga metoder

Utbildningen inleds med en introduktion om hälsopromotivt och hälsopreventivt arbete för människor med olika förutsättningar. Det andra året fördjupas kunskaperna om beteendeförändring och hur levnadsvanor påverkar den fysiska och psykisk hälsan. Under det tredje året lär du dig att värdera hälsopromotiva och hälsopreventiva insatser på olika arenor och skriver ett självständigt arbete.

Under utbildningen utvecklar du förmågan att leda fysiska- och hälsofrämjande aktiviteter för alla åldersgrupper, samt att implementera fysisk aktivitet på recept (FaR). Utöver det får du en FRISK-licens som personlig tränare.

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

År 1Introduktion hälsopromotivt och preventivt arbete på vetenskaplig grund, 7.5 hpAnatomi och fysiologi, 7.5 hpFolkhälsa, 7.5 hpLevnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa, 7.5 hpKonditionsträning och tillämpad fysiologi, 15 hpHälsopsykologi, 7.5 hpMetoder för beteendeförändring, 7.5 hpÅr 2Näringslära och matvanor, 7.5 hpStyrketräning och rörelselära, 15 hpFysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, 7.5 hpMätning av fysisk aktivitet och prestation, 7.5 hpHälsopromotivt och preventivt arbetsmiljö- och ledarskapsarbete, 7.5 hpHälsoekonomi, 7.5 hpHälsopromotiva och preventiva insatser 1, 7.5 hpÅr 3Hälsopromotiva och preventiva insatser i skolan, 7.5 hpIndividanpassning av levnadsvanor, 7.5 hpValbart block, 15 hpForskningsmetodik, 7.5 hpSjälvständigt arbete, 15 hpHälsopromotiva och preventiva insatser 2, 7.5 hp

Studierektorn berättar

I filmen svarar programmets studierektor på följande frågor:

 • Vem passar programmet för och varför ska man välja programmet?
 • Vad läser man på programmet?
 • Vad kan man arbeta med efter examen?

Samarbete med arbetslivet

Under utbildningen finns genomgående inslag av arbetslivsanknytning med praktikorienterade inslag. Tredje året erbjuds val av kurser om 15 hp, som utifrån egna intresseområden ger möjlighet att profilera utbildningen.

GIH är en högskola med stark forskningsanknytning. Genom våra duktiga lärare och välkända forskare får du tillgång till den senaste forskningen inom området.

Studenter berättar

Efter utbildningen

Du kommer att ha gedigen kunskap i arbete som främjar hälsa och förhindrar ohälsa, och du kommer ha en djup insikt i kunskapsområdet ”Health promotion”. Du kommer vara väl förberedd för att utveckla och genomföra hälsorelaterade projekt inom exempelvis kommun, region, skola, företagshälsovård eller ett större privat företag.

Hälsopromotionsprogrammet ger dig också Friskvårdsföretagens PT-licens, "FRISK-licens" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vilket öppnar för arbetsmarknad inom gymsektorn.

En examen från hälsopromotionsprogrammet ger dig många valmöjligheter. Du kan bland annat arbeta:

 • med hälsoarbete på företag
 • med friskvård inom kommun och privat sektor
 • med hälsofrågor och fysisk aktivitet på recept inom sjukvården
 • som idrottskonsulent, rörelsepedagog, hälsopedagog eller hälsovetare
 • som avancerad PT i gymsektorn
 • med eget företag i den växande hälsosektorn

Du kan även välja att studera vidare och läsa en master i idrottsvetenskap på GIH, eller läsa en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli ämneslärare i idrott och hälsa.

Gör programmet bättre

Som student har du möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla våra utbildningar. Läs mer om GIH:s kvalitetsarbete och ta del av aktuella kurs- och programutvärderingar.

Hitta på sidan

Höstterminen 2024

Anmälan stängd

Dölj utbildningsinfo

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå

 • Studietakt

  100%

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Campus

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Utbildningsplan

  GIH-HPROM
 • Programansvarig

  Maria Fernström

 • Examen

  Kandidatexamen

 • Anmälningskod

  GIH-242HP

 • Urvalsregler

  Betyg (Gy) 67%, Högskoleprov 33%

  Mer om urvalsregler
 • Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet.

Kontakt

Kortadress till denna sida är gih.se/halsovetare

Senast ändrad:14 Jun 2024