Studie- och karriärvägledning

Välkommen att kontakta oss!

E-post: studievagledning@gih.se

Telefon: 08-120 53 720

Besöksadress: Lidingövägen 1

Tillhör: Förvaltning – Utbildnings- och forskningsadministration

Arbetar särskilt med

GIH:s studie- och yrkesvägledare kan svara på frågor som rör:

  • Din aktuella studiesituation.
  • Studieplanering, till exempel individuell studiegång.
  • Tankar eller beslut kring studieuppehåll och studieavbrott.
  • Val av inriktning.
  • Studieteknik.
  • Tentamenssituation.
  • Antagning och behörighet.
  • Hälsofrågor.
  • Karriärvägledning, till exempel arbetsmarknad, CV och arbetsintervju.

Visar 1 - 3 av 250

Visa publikationerna i DiVA