Ämneslärarprogrammets andra ämne

Som ämneslärarstudent på GIH blir du behörig att undervisa i ytterligare ett ämne vid sidan av huvudämnet idrott och hälsa.

Läser du ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 läser du totalt 60 högskolepoäng i andra ämnet. Läser du inriktning mot gymnasieskolan läser du totalt 90 högskolepoäng i andra ämnet, samt skriver ett självständigt arbete på grundläggande nivå i det ämnet. Undantag är ämnena svenska och samhällskunskap, som alltid omfattar 90 högskolepoäng för inriktningen mot 7 – 9 och 120 högskolepoäng för inriktningen mot gymnasieskolan.

Valet av andra ämne sker i december månad under din första termin på utbildningen och du börjar läsa ditt andraämne termin 4.

Institutionen för rörelse, kultur och samhälle informerar dig om när det är dags att söka och sköter även själva anmälan. Du söker alltså inte via antagning.se.

Förberedelser inför valet

Förbered dig inför valet av andraämne redan när du ansöker till GIH. Kontrollera inte minst förkunskapskraven för det ämne som du är intresserad av – men tänk samtidigt på att utbudet av ämnen kan ändras till följd av vad som vid tillfället erbjuds, varför du bör ha fler alternativ i åtanke än endast ett.

Samverkansavtal tillsammans med Stockholms universitet och Södertörns högskola

GIH har samarbeten tillsammans med Stockholms universitet och Södertörns högskola gällande studier i andra ämnet. Stockholms universitet och Södertörns högskola erbjuder alla studenter inom Ämneslärarprogrammet ett flertal olika ämnen att välja mellan.

Läser du ditt andraämne på Stockholms universitet att du genomför VFU 2 i ditt andra ämne med lärare från Stockholms universitet.

GIH kommer att informera om vilka andraämnen som ges vid Stockholms universitet respektive Södertörns högskola i samband med att ämnesvalet blir aktuellt.

Ämneskombinationer

Riksdagen (SFS 2021:1335) har bestämt att det finns ett antal ämnen (’andraämnen’) som är möjliga att kombinera tillsammans med ämnet Idrott och Hälsa. Observera att Stockholms universitet och Södertörns högskola erbjuder ett urval av dessa ämnen.

Alla ämnen som går att kombinera med Idrott och Hälsa är inte möjliga att läsa vid Stockholms universitet eller Södertörns högskola. Information om vilka ämnen som studenter kan läsa på respektive lärosäte kommer i samband med valet av andraämne.

Val av ämne vid annat universitet

Vill du läsa vid ett annat lärosäte än Stockholms universitet eller Södertörns högskola så behöver du ta kontakt med VFU administrationen i samband med valet av andraämne. Om du läser på annat lärosäte kan du själv behöva ordna med VFU-placering och handledare i ditt andra ämne. Mejla vfu@gih.se och uppge namn, program och vilket andraämne du planerar att läsa vid ett annat lärosäte.

Ämneskombinationer med idrott och hälsa för inriktning mot årskurs 7-9

 • Engelska
 • Matematik
 • Modersmål
 • Moderna språk
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teckenspråk
 • Geografi
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Teknik

Ämneskombinationer med idrott och hälsa för inriktning mot gymnasieskolan

 • Engelska
 • Matematik
 • Modersmål
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Grekiska
 • Latin
 • Moderna språk
 • Teckenspråk
 • Filosofi
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Historia
 • Juridik
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Naturkunskap
 • Teknik

 

Kortadress till denna sida www.gih.se/andraamnet

Hitta på sidan

Senast ändrad:11 Jul 2024