Ämneslärarprogrammets andra ämne

Som ämneslärarstudent måste du läsa ett andra ämne. GIH samarbetar med Södertörns högskola och Stockholms universitet.

Du söker till Södertörns högskola under andra terminen, och till Stockholms universitet under fjärde terminen.

GIH:s studie- och karriärvägledare informerar dig när det är dags att söka och sköter även anmälan. Du söker alltså inte via antagning.se.

Förberedelser inför valet

Förbered dig inför valet av andra ämnet redan när du ansöker till GIH. Kontrollera förkunskapskraven för det ämne som du är intresserad av, men tänk på att utbudet av ämnen kan ändras till följd av arbetsmarknadsläge och antalet sökande.

Valbara ämnen vid Stockholms universitet

Nedan listas de ämnen du kan välja vid Stockholms universitet med antagning höstterminen, termin 5.

 • Engelska (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
 • Svenska (1–120 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
  OBS! När du läser skolämnet Svenska förlängs din totala utbildning med en termin.
 • Svenska som andraspråk (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
 • Franska (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Franska steg 3.
 • Spanska (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Spanska steg 3.
 • Tyska (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Moderna språk – Tyska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för Engelska B eller Engelska 6). Behörigheten i tyska kan också utgöras av Tyska nybörjarkurs II, 15 hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande.
 • Geografi (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 och Matematik B/Matematik 2a alt 2b eller 2c.
 • Kemi (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Kemi B/Kemi 2, Fysik B/Fysik 2, Matematik D/Matematik 4.
 • Matematik (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 4
  Behörigheten i matematik kan också utgöras av Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande. Den förberedande kursen kräver Matematik C/Matematik 3b alt 3c.
  Information om kursen skickas ut i samband med antagning.
 • Biologi (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi B/Biologi 2, Kemi B/Kemi 2, Matematik C/Matematik 3b alt 3c.
  För studenter vid GIH som avslutat humanbiologikurserna årskurs 1 gäller inte kravet på Kemi B/Kemi 2.
 • Historia (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Historia A eller Historia 1b alt 1a1+1a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2).
 • Religionskunskap (1–90 hp)
  Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Historia 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6c eller A6c).

Kontakt Stockholms universitet

För mer information om kurserna vid Stockholms universitet, skicka e-post till fhs@su.se.

Valbara ämnen vid Södertörns högskola

Nedan listas de ämnen du kan välja vid Södertörns högskola med antagning vårterminen, termin 4.

Kontakt vid Södertörns högskola

För mer information om kurserna vid Södertörns högskola, skicka e-post till lararutbildning@sh.se.

Kontakt och mer information

Kontakta GIH:s studie- och karriärvägledare på e-post studievagledning@gih.se för information om valet av andra ämnet.

 

Kortadress till denna sida www.gih.se/andraamnet

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:29 Maj 2023