Ämneslärarprogrammets andra ämne

Som ämneslärarstudent på GIH blir du behörig att undervisa i ytterligare ett ämne vid sidan av huvudämnet idrott och hälsa.

Läser du ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 läser du totalt 60 högskolepoäng i andra ämnet. Läser du inriktning mot gymnasieskolan läser du totalt 90 högskolepoäng i andra ämnet, samt skriver ett självständigt arbete på grundläggande nivå i det ämnet. Undantag är ämnena svenska, samhällskunskap och musik, som alltid omfattar 90 högskolepoäng för inriktningen mot 7 – 9 och 120 högskolepoäng för inriktningen mot gymnasieskolan.

Valet av andra ämne sker i december månad under din första termin på utbildningen. Studenter som började sin utbildning HT22 läser sitt andraämne från och med termin 5. Studenter som påbörjade sin utbildning HT23 eller senare börjar läsa sitt andraämne termin 4.

Institutionen för rörelse, kultur och samhälle informerar dig om när det är dags att söka och sköter även själva anmälan. Du söker alltså inte via antagning.se.

Förberedelser inför valet

Förbered dig inför valet av andraämne redan när du ansöker till GIH. Kontrollera inte minst förkunskapskraven för det ämne som du är intresserad av – men tänk samtidigt på att utbudet av ämnen kan ändras till följd av vad som vid tillfället erbjuds, varför du bör ha fler alternativ i åtanke än endast ett.

Samverkansavtal tillsammans med Stockholms universitet

GIH har ett samarbete med Stockholms universitet (SU) gällande studier i andra ämnet. Samarbetet innebär att du som student är garanterad en plats på någon av de ämnen som erbjuds samt att du genomför VFU 2 i ditt andra ämne med lärare från SU.

Valbara ämnen 2023

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9

 • Engelska (60hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
 • Finska som modersmål (60hp) grundläggande behörighet som förkunskapskrav. Men undervisnings- och examinationsspråket är finska, så studenterna förväntas kunna språket flytande (modersmålstalare eller motsvarande) redan vid kursstart.
 • Kemi (60hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Kemi B/Kemi 2, Fysik B/Fysik 2, Matematik D/Matematik 4.
 • Matematik (60hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 4. Kravet på matematik kan också uppfyllas av Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp, från Stockholms universitet. Den förberedande kursen kräver Matematik C/Matematik 3b alt 3c
 • Religionskunskap (60hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Historia 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6c eller A6c
 • Spanska (90hp) Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Spanska steg 3
 • Svenska (90hp) Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
 • Svenska som andra språk (60hp) ) Behörighetskrav: Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet, antagen HT22

 • Biologi (90hp), Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Biologi B/Biologi 2, Kemi B/Kemi 2, Matematik C/Matematik 3b alt 3c. Studenter vid GIH som avklarat humanbiologi 1, 2 från årskurs 1 ÄL GIH är undantagna kravet på Kemi B/Kemi 2
 • Engelska (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
 • Franska (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Franska steg 3.
 • Geografi (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 och Matematik B/Matematik 2a alt 2b eller 2c.
 • Kemi (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Kemi B/Kemi 2, Fysik B/Fysik 2, Matematik D/Matematik 4.
 • Matematik (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 4. Kravet på matematik kan också uppfyllas av Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp, från Stockholms universitet. Den förberedande kursen kräver Matematik C/Matematik 3b alt 3c
 • Religionskunskap (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Historia 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6c eller A6c
 • Spanska (90hp) Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Spanska steg 3.
 • Svenska (120hp) Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
 • Svenska som andra språk (90hp) Behörighetskrav: Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
 • Tyska (1-90 hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Moderna språk - Tyska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för Engelska B eller Engelska 6). Behörigheten i tyska kan också utgöras av Tyska, nybörjarkurs II, 15 hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande.

Ämneslärarprorammet med inriktning mot gymnasiet, antagen HT23

 • Biologi (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Biologi B/Biologi 2, Kemi B/Kemi 2, Matematik C/Matematik 3b alt 3c. Studenter vid GIH som avklarat humanbiologi 1, 2 från årskurs 1 ÄL GIH är undantagna kravet på Kemi B/Kemi 2
 • Engelska (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
 • Franska (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Franska steg 3.
 • Matematik (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 4. Kravet på matematik kan också uppfyllas av Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp, från Stockholms universitet. Den förberedande kursen kräver Matematik C/Matematik 3b alt 3c
 • Religionskunskap (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B Samhällskunskap A och Historia A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Historia 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 6c eller A6c).
 • Spanska (90hp) Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Spanska steg 3.
 • Svenska (120hp) Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
 • Svenska som andra språk (90hp) Behörighetskrav: Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
 • Tyska (90hp) Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Moderna språk - Tyska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för Engelska B eller Engelska 6). Behörigheten i tyska kan också utgöras av Tyska, nybörjarkurs II, 15 hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande.

Kontakt Stockholms universitet

För mer information om kurserna vid Stockholms universitet, skicka e-post till fhs@su.se.

Ämneskombinationer

Riksdagen (SFS 2021:1335) har bestämt att det finns ett antal ämnen (’andraämnen’) som är möjliga att kombinera tillsammans med ämnet Idrott och Hälsa.

Val av ämne vid annat universitet

Om du väljer att läsa ett annat ämne än de som erbjuds av Stockholms universitet är det viktigt att du väljer ett ämne som kan kombineras med Idrott och hälsa i en ämneslärarexamen (se lista över möjliga ämnen nedan).

Väljer du att läsa ett ämne som inte erbjuds av Stockholms universitet behöver du själv ansöka via antagning.se och säkerställa att du antas. Var noga med att de kurser du söker kan ingå i en ämneslärarexamen. Kontakta berörd institution och få det bekräftat innan du påbörjar utbildningen.

Vidare gäller att GIH inte garanterar VFU-plats i ämnet. Läser du ditt andraämne på Stockholm universitet ordnar de VFU-plats, men om du läser på annat lärosäte kan du själv behöva ordna med VFU-placering och handledare i ditt andra ämne.

Vill du läsa ett ämne som inte erbjuds vid Stockholms universitet behöver du ta kontakt med VFU administrationen i samband med valet av andraämne. Mejla vfu@gih.se och uppge namn, program och vilket andraämne du planerar att välja.

Ämneskombinationer med idrott och hälsa för inriktning mot årskurs 7-9

 • Engelska
 • Matematik
 • Modersmål
 • Moderna språk
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teckenspråk
 • Geografi
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Teknik

Ämneskombinationer med idrott och hälsa för inriktning mot gymnasieskolan

 • Engelska
 • Matematik
 • Modersmål
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Grekiska
 • Latin
 • Moderna språk
 • Teckenspråk
 • Filosofi
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Historia
 • Juridik
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Naturkunskap
 • Teknik

Kontakt och mer information

Kontakta GIH:s studie- och karriärvägledare på e-post studievagledning@gih.se för information och frågor rörande behörighet inför andra ämnet.

 

Kortadress till denna sida www.gih.se/andraamnet

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:1 Dec 2023