Högskolestyrelse

Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Mandatperioden är tre år och gäller från den 1 maj 2020 till den 30 april 2023.

Styrelsen består av ledamöter som regeringen utser. Dessutom ingår rektor, lärarrepresentanter och studentrepresentanter.

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Björn Eriksson, förbundsordförande RF, före detta rikspolischef och landshövding

Rektor

Per Nilsson, professor

Ledamöter utsedda av regeringen

Allmän ledamot
Ella Bohlin, före detta regionråd i Stockholm

Allmän ledamot
Helen Dannetun, professor och före detta rektor

Allmän ledamot
Eva Fernvall, konsult och före detta kommunikationsdirektör

Allmän ledamot
Tony Grimaldi, verkställande direktör

Allmän ledamot
Kent Henningson, bildningsdirektör

Allmän ledamot
Fredrik Strömholm, verkställande direktör

Allmän ledamot
Magdalena Forsberg, föreläsare och tidigare elitidrottare

Lärarrepresentanter

Annika Semb Granhed, högskoleadjunkt
Fredrik Svanström, högskoleadjunkt
Ulrika Tranaeus, högskolelektor

Studentrepresentanter

Karin Kjellenberg, doktorand
Joakim Demegård, student
Rasmus Engström, student

Närvaro- och yttranderätt i styrelsen

Toni Arndt, professor och prorektor
Björn Sandahl, förvaltningschef och föredragande
Marjan Pontén, biomedicinsk analytiker och facklig företrädare ST, OFR-S
Cecilia Stålman, högskoleadjunkt och facklig företrädare SACO-S
Carina Sundman, ledningssekreterare

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022