Högskolestyrelse

Högskolestyrelsen är högskolans högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Mandatperioden är 17 månader och gäller från den 1 maj 2023 till den 30 september 2024.

Ordförande och de externa ledamöterna i styrelsen utses av regeringen. Dessutom ingår rektor, lärarrepresentanter och studentrepresentanter samt ledamöter och fackliga representanter med närvaro- och yttranderätt.

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Eva Nordmark, före detta arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Rektor

Per Nilsson, professor

Ledamöter utsedda av regeringen

Vice ordförande
Helen Dannetun, professor och före detta rektor

Allmän ledamot
Per Bengtsson, före detta universitetsdirektör på Karolinska Institutet

Allmän ledamot
Ella Bohlin, konsult och före detta regionråd i Stockholm

Allmän ledamot
Kent Henningson, bildningsdirektör

Allmän ledamot
Erik von Hofsten, verkställande direktör

Allmän ledamot
Birgitta Ljung, organisationskonsult

Allmän ledamot
Mats Sundin, företagare och tidigare ishockeyspelare

Lärarrepresentanter

Åsa Bäckström, högskolelektor
Britta Thedin Jakobsson, högskolelektor
Ulrika Tranaeus, högskolelektor

Studentrepresentanter

Sofia Ericsson
Liam Hägvall
Olga Tarassova

Närvaro- och yttranderätt i styrelsen

Toni Arndt, professor och prorektor
Björn Sandahl, förvaltningschef och föredragande
Susanne Löthman, institutionssekreterare och facklig företrädare ST, OFR-S
Cecilia Stålman, högskoleadjunkt och facklig företrädare SACO-S
Carina Sundman, ledningssekreterare

Hitta på sidan

Senast ändrad:4 Apr 2024