Högskoleledning

Rektorn har det högsta myndighetsansvaret och svarar under högskolestyrelsen för ledningen av GIH:s verksamhet. I högskoleledningen ingår även prorektor, förvaltningschef och ledningssekreterare.

Ledningens sammansättning

Rektor

Per Nilsson
Telefon: 08-120 537 00
E-post: per.nilsson@gih.se

Prorektor

Toni Arndt
Telefon: 08-120 537 39
E-post: toni.arndt@gih.se

Förvaltningschef

Björn Sandahl
Telefon: 08-120 537 04
E-post: bjorn.sandahl@gih.se

Ledningssekreterare

Carina Sundman
Telefon: 08-120 537 05
E-post: carina.sundman@gih.se

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022