Idrottslära

Idrottslära innefattar kunskaper och undervisning om olika rörelsepraktiker, som bollspel, friluftsliv, gymnastik och friidrott samt rörelse och dans.

Historik

Idrottslära som ämnesområde vid GIH formades i och med att lärosätet åter blev en självständig högskola år 1992. Området blev då ett av tre inom kandidatämnet idrott – övriga områden var humanbiologi och humaniora-samhällsvetenskap.

Utbildningsvetaren Peter J. Arnolds tankar om framför allt kunskap i rörelse blev vägledande i arbetet. Detta innebär att såväl kunskaper som utforskning inom området sker genom deltagande och utövande av idrott.

Idrottslära handlar inte bara om kunskap i rörelsetekniker, utan även exempelvis kulturen kring rörelsepraktiken med normer och värderingar, praktikens grundläggande färdigheter samt hur dessa kan uttryckas i olika sammanhang.

Inriktningar

På GIH är idrottslära uppdelat i bollspel, friluftsliv, gymnastik och friidrott samt rörelse och dans. Karakteristiskt för kunskaper i idrottslära är att de kommer till uttryck i rörelse.

Bollspel och bollek innefattar kamp mellan individer eller lag inom bollsporter med stor variation gällande till exempel antalet deltagare, bollens egenskaper och spelplanens utformning.

Friluftsliv handlar om naturkontakt och att utveckla en fördjupad förståelse för relationen mellan människa och natur. Friluftsliv genomförs i skogs-, havs- och fjällmiljö.

Gymnastik och friidrott utforskar kroppsmedvetenhet med utgångspunkt i grundläggande, sammansatta och komplexa rörelseformer med och utan redskap, enskilt och i samspel med andra.

Rörelse och dans utforskar förhållandet mellan kropp, rum, form och dynamik, med eller utan musik. I ämnesområdet ingår både givna steg och fritt skapande genom expressiv form, kulturell form och träningsform, enskilt eller i relation till andra.

Samverkan och samarbetspartners

GIH samverkar med aktörer både inom och utanför skolan. Inom akademin bedrivs olika forskningsprojekt i samverkan med kollegor vid andra lärosäten. Utanför akademin samverkar GIH främst med grund- och gymnasieskolor, skolmyndigheter och idrottsförbund.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/idrottslara

Hitta på sidan

Kontakt

  • Mikael Quennerstedt´s profilbildProfessor, ämnesområdesansvarig för idrottsläraMikael Quennerstedtmikael.quennerstedt@gih.se08-120 53 887
Senast ändrad:5 Feb 2024