Mikael Quennerstedt

Professor

E-post: mikael.quennerstedt@gih.se

Telefon: 08-120 53 887

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1332

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för idrott och hälsa

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Hälsopedagogik, didaktik, didaktik i idrott och hälsa, hälsoteori, lärande, kvalitativa forskningsmetoder.

Jag är även aktiv i forskarutbildning genom undervisning i kurser samt handledning av forskarstuderande.

Mina forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan idrottsvetenskap, pedagogik/utbildningsvetenskap och hälsa. Jag är intresserad av skolämnet idrott och hälsas ämnesinnehåll, hälsoteori, hälsopedagogik, lärande och då särskilt kroppsligt lärande, samt konsten att undervisa. På senaste tid har jag forskat om digital teknologi i undervisning, ungdomar och sociala medier samt rörelse som hälsoresurs för äldre.

I några pågående projekt forskar jag dessutom på lärarutbildningens betydelse, kroppsvikt och kroppsform i idrott och hälsa, samt nyanlända elevers möte med svensk hälsoundervisning. Jag är biträdande redaktör för tidskriften Physical Education and Sport Pedagogy samt är med i redaktionsrådet för tidskriften Sport, Education & Society.

Samverkan sker i stor utsträckning med kollegor nationellt och internationellt.

Jag är aktiv på sociala medier där jag förmedlar forskning och forskningsresultat såväl nationellt som internationellt.

  Information

  Akademisk titel

  Professor i idrottsvetenskap, inriktning idrottspedagogik

  Kompetensprofil

  • Hälsolära

  • Idrottsdidaktik

  • Idrottspedagogik

  • Praktiknära forskning

  • Utbildningsvetenskap

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik