Mikael Quennerstedt

Professor, ämnesområdesansvarig för idrottslära

E-post: mikael.quennerstedt@gih.se

Telefon: 08-120 53 887

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1332

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för idrott och hälsa

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Hälsopedagogik, didaktik, didaktik i idrott och hälsa, hälsoteori, lärande, kvalitativa forskningsmetoder.

Jag är även aktiv i forskarutbildning genom undervisning i kurser samt handledning av forskarstuderande.

Mina forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan idrottsvetenskap, pedagogik/utbildningsvetenskap och hälsa. Jag är intresserad av skolämnet idrott och hälsas ämnesinnehåll, hälsoteori, hälsopedagogik, lärande och då särskilt kroppsligt lärande, samt konsten att undervisa. På senaste tid har jag forskat om digital teknologi i undervisning, ungdomar och sociala medier samt rörelse som hälsoresurs för äldre.

I några pågående projekt forskar jag dessutom på lärarutbildningens betydelse, kroppsvikt och kroppsform i idrott och hälsa, samt nyanlända elevers möte med svensk hälsoundervisning. Jag är biträdande redaktör för tidskriften Physical Education and Sport Pedagogy samt är med i redaktionsrådet för tidskriften Sport, Education & Society.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Samverkan sker i stor utsträckning med kollegor nationellt och internationellt.

Jag är aktiv på sociala medier där jag förmedlar forskning och forskningsresultat såväl nationellt som internationellt.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Foto: Thomas Carlgren

Foto: Thomas Carlgren

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 221

Visa publikationerna i DiVA

Information

Akademisk titel

Professor i idrottsvetenskap, inriktning idrottspedagogik

Kompetensprofil

  • Hälsolära

  • Idrottsdidaktik

  • Idrottspedagogik

  • Praktiknära forskning

  • Utbildningsvetenskap

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik