forskningsgruppHumanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle - REMO

Forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture, REMO, är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Här kan du se alla publikationer från vår forskningsgrupp.

Läs mer om vår forskningsgrupp, våra forskningsfrågor och teman, samt samarbetspartners och finansiärer.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt.

syfteMänniskan i rörelse

Verksamheten i forskningsgruppen bedrivs i linje med GIH:s forskningsprofil ”människan i rörelse” utifrån ett salutogent perspektiv. Gruppen utgör ett kollegialt sammanhang och jobbar gemensamt för att stärka institutionens forskningsmiljö i syfte att fördjupa kvaliteten och öka räckvidden av forskningen.

Gruppen bistår i utbildning och kompetensutveckling, organiserar seminarier samt arbetar kontinuerligt med att kvalitetsgranska forskning och forskningsansökningar. Vi driver även ett flertal externfinansierade projekt, samverkar med en rad samhällsaktörer och är aktiva i tre nationella forskarskolor.

Våra forskareForskningsledare

 • Professor, ämnesområdesansvarig för Idrottspedagogik

  hakan.larsson@gih.se

  08-120 53 828

 • Professor

  karin.redelius@gih.se

  08-120 53 832

 • Professor, ämnesområdesansvarig för idrottslära

  mikael.quennerstedt@gih.se

  08-120 53 887