Om forskningsgruppen Research in Education & Movement culture

Forskningsgruppen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle (REMO) är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp.

Syfte

Verksamheten i forskningsgruppen bedrivs i linje med GIH:s forskningsprofil ”människan i rörelse” utifrån ett salutogent perspektiv. Gruppen utgör ett kollegialt sammanhang och jobbar gemensamt för att stärka institutionens forskningsmiljö i syfte att fördjupa kvaliteten och öka räckvidden av forskningen.

Gruppen bistår i utbildning och kompetensutveckling, organiserar seminarier samt arbetar kontinuerligt med att kvalitetsgranska forskning och forskningsansökningar. Vi driver även ett flertal externfinansierade projekt, samverkar med en rad samhällsaktörer och är aktiva i tre nationella forskarskolor.

Forskningsfrågor

REMO är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom en rad områden, såsom organiserad idrott, skolämnet idrott och hälsa, utbildning och hälsa, hållbar rörelseutbildning samt lärarutbildning. De forskningsfrågor och vetenskapliga metoder som används hämtas från idrottsvetenskap, idrottspedagogik, didaktik, utbildnings- och idrottshistoria, sport management, idrottskultur samt utbildningsvetenskap.

Forskningsteman

Forskningen vid forskningsgruppen från fyra teman.

Temat idrottskultur rör forskning om idrottens kultur och organisation, och inkluderar områden som kommunikation, styrning, professionalisering och kommersialisering.

Ansvarig forskare

Åsa Bäckström

Temat idrottslära innefattar forskning avseende kunskaper och undervisning om olika rörelsepraktiker, som bollspel, friluftsliv, gymnastik och friidrott samt rörelse och dans.

Ansvarig forskare

Håkan Larsson

Temat idrottspedagogik handlar om forskning rörande utbildning, lärande, fostran och påverkan i idrottssammanhang, med särskilt fokus på barns, ungdomars och vuxnas möjligheter att ha inflytande över sitt idrottande.

Ansvarig forskare

Karin Redelius

Temat utbildningsvetenskap innefattar forskning om undervisning, lärande, innehåll, lärarprofession samt institutionella, kulturella och sociala faktorer som på olika sätt påverkar utbildning

Ansvarig forskare

John Hellström

Våra forskare

Vid GIH

Externa och affilierade forskare

 • Dean Barker, professor, Oslo Metropolitan University, Norge
 • Suzanne Lundvall, professor, Göteborgs universitet
 • Eva Linghede, fil dr, Folkhälsomyndigheten
 • Kate Sylvester, fil dr, Victoria University, Australien

Finansiering

Vi har tacksamt tagit emot stöd till vår forskning från:

 • Centrum för idrottsforskning (CIF)
 • EU/ERASMUS
 • KK-stiftelsen
 • NordForsk
 • Riksidrottsförbundet (RF)
 • Stiftelsen Hästforskning
 • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

 • Bergen university, Norge
 • Edith Cowan University, Australia
 • Griffith University, Brisbane, Australien
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Innlandet, Elverum, Norge
 • Högskolan Väst
 • Johns Hopkins University, USA
 • Karlstad universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Loughborough University, England
 • Malmö universitet
 • Midlands State University, Zimbabwe
 • Norges Idrottshögskola
 • Oslo Metropolitan University, Norge
 • Oulo University, Finland
 • Strathclyde University, Glasgow, Skottland
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • University of Birmingham, England
 • University of Zimbabwe
 • Uppsala universitet
 • Aalborg universitet, Danmark
 • Örebro universitet

Hitta på sidan

Kontakt

 • Karin Redelius´s profilbildProfessorKarin Redeliuskarin.redelius@gih.se08-120 53 832
 • Mikael Quennerstedt´s profilbildProfessor, ämnesområdesansvarig för idrottsläraMikael Quennerstedtmikael.quennerstedt@gih.se08-120 53 887
 • Håkan Larsson´s profilbildProfessor, Head of Subject Area in Sports PedagogyHåkan Larssonhakan.larsson@gih.se+46 8-120 53 828
Senast ändrad:14 Feb 2024