ForskningsgruppHPI-gruppen

HPI-gruppen är ett samarbete mellan GIH och HPI Health Profile Institute AB. Vi arbetar för att ta fram ny kunskap kring fysisk aktivitet, prestationsförmåga och andra levnadsvanor utifrån hälsoprofilbedömningar.

Här kan du se alla publikationer från HPI-gruppen.

Läs mer om vår forskningsgrupp, våra forskningsfrågor och teman, samt samarbetspartners och finansiärer.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt

syfteKunskap om fysisk aktivitet, prestation och levnadsvanor

Gruppen har som övergripande syfte att generera kunskap kring fysisk aktivitet, prestationsförmåga och andra levnadsvanor i den svenska arbetsföra befolkningen utifrån en stor, befintlig databas av hälsoprofilbedömningar. En hälsoprofilbedömning ger information om fysisk aktivitet, levnadsvanor och olika hälsoupplevelser, samt olika kroppsmått, blodtryck och kondition.

Hälsoprofilbedömning är en tvärvetenskaplig metod som används för att utveckla hälsa hos medarbetare på arbetsplatser runt om i Sverige. Sedan 1976 har HPI utvecklat metoden kring hälsoprofilbedömningar och utbildat hälsoprofilbedömare för att genomföra dessa.

Vinterlöpning

Våra forskareForskningsledare

  • Professor, studierektor, högskolelektor

    elin.ekblombak@gih.se

    08-120 53 861

Enkel adress till denna sida: www.gih.se/hpi-gruppen