Rörelse, hälsa och miljö

Forskningsgruppen för rörelse, hälsa och miljö är flervetenskaplig och söker sig till relevanta forskningsfrågor inom temaområdet rörelse, hälsa och miljö för att därefter vid behov utveckla metodik för att studera dem, alternativt skapa samarbeten med andra forskargrupper.

Pappa med barn i skogen

Syfte

Syftet är att bredda perspektiven på rörelse och hälsa från individcentrerade perspektiv till miljö-, samhälls- och hållbarhetsperspektiv.

Forskningsfrågor

Hur kan fysisk aktivitet bidra till en folkhälsa och samtidigt en hållbar utveckling?

Hur utvecklas forskningsområdet natur och hälsa, och kan det förstås?

Vilka är förutsättningarna för aktiv mobilitet i form av att gå, cykla och elcykla dels som beteenden, dels som fysiska aktiviteter, och slutligen ur olika miljöperspektiv.

Publikationer

Här listas de publikationer från forskningsgruppen för rörelse, hälsa och miljö som finns publicerade i GIH:s publikationsdatabas DiVA. De senaste publikationerna visas först.

Visar 1 - 5 av 17

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:16 Maj 2023