Dan Andersson

Dan Andersson

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: dan.andersson@gih.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1221

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för hälsovetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning och samverkan.

På ett övergripande plan är jag intresserad av kopplingen mellan fysisk aktivitet, hälsa och hållbarhet. Mina doktorandstudier syftar till att förstå mer om hur olika miljöfaktorer, som till exempel grönska, buller och topografi, påverkar vår benägenhet till att gå i allmänhet och till och från jobbet i synnerhet.

Något förenklat kan man säga att jag undersöker ”push- och pull-faktorer” i relation till den fysiska miljö som fotgängare färdas i. Ett annat område som intresserar mig är hur vår kognitiva förmåga påverkas av fysisk aktivitet.

Research interests
I am interested in the relationship between physical activity, health and sustainability. My doctoral project aims to understand more about how different environmental factors, such as greenery, noise and topography, affects our propensity to walk in general and to commute by foot in particular. Slightly simplified, I examine "push and pull factors" in relation to active commuting and the physical environment. Another area that interests me is related to how our cognitive function is affected by physical activity.

Jag samarbetar för närvarande med forskare från University of Queensland i Brisbane, Australien, forskare från NCSU, North Carolina State University i Raleigh, NC, USA och forskare från Drexel University i Philadelphia, PA, USA.

Cooperation
I am currently collaborating with researchers from University of Queensland in Brisbane, Australia, researchers from NCSU, North Carolina State University i Raleigh, NC, USA and researchers from Drexel University i Philadelphia, PA, USA.

  Övrig information

  Innan jag började på GIH arbetade jag i drygt tio år på Högskolan i Borås. Där startade och ansvarade jag för de fristående kurserna “Fysisk aktivitet och hälsa” och “Hälsa, livsstil och förändring hos individen”. Jag handledde också studenter och höll i de fysiska testerna på polisprogrammet.

  Jag har skrivit läroböcker i idrott och hälsa samt läroböcker om fysisk aktivitet och hälsa (idrottsmedicin). Min senaste bok heter ”Fysisk aktivitet – Hälsa, välbefinnande och förändring hos individen” och gavs ut 2020.

  Under många år arbetade jag som simtränare, bland annat i SK Neptun och i SK-70 Sandared.

  Information

  Akademisk titel

  Tränarexamen, idrottslärarexamen, magisterexamen

  Kompetensprofil

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Idrottsmedicin

  • Tränarskap

  • Träningslära