Bilden visar Dan Andersson

Dan Andersson

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: dan.andersson@gih.se

Telefon: 070-625 35 05

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1221

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för hälsovetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning och samverkan.

På ett övergripande plan är jag intresserad av kopplingen mellan fysisk aktivitet, hälsa och hållbarhet. Mina doktorandstudier syftar till att förstå mer om hur olika miljöfaktorer, som till exempel grönska, buller och topografi, påverkar vår benägenhet till att gå i allmänhet och till och från jobbet i synnerhet.

Något förenklat kan man säga att jag undersöker ”push- och pull-faktorer” i relation till den fysiska miljö som fotgängare färdas i. Ett annat område som intresserar mig är hur vår kognitiva förmåga påverkas av fysisk aktivitet.

Research interests
I am interested in the relationship between physical activity, health and sustainability. My doctoral project aims to understand more about how different environmental factors, such as greenery, noise and topography, affects our propensity to walk in general and to commute by foot in particular. Slightly simplified, I examine "push and pull factors" in relation to active commuting and the physical environment. Another area that interests me is related to how our cognitive function is affected by physical activity.

Under höstterminen 2022 var jag gästforskare vid Center for Geospatial Analytics, North Carolina State University i Raleigh, NC samt vid Urban Health Collaborative, Drexel University i Philadelphia, PA. Jag samarbetar också med forskare från University of Queensland i Brisbane.”

Cooperation
During the fall semester of 2022, I was a visiting scholar at the Center for Geospatial Analytics, North Carolina State University in Raleigh, NC and at the Urban Health Collaborative, Drexel University in Philadelphia, PA. I am also collaborating with researchers from University of Queensland, Brisbane.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 19

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Innan jag började på GIH arbetade jag i drygt tio år på Högskolan i Borås. Där startade och ansvarade jag för de fristående kurserna “Fysisk aktivitet och hälsa” och “Hälsa, livsstil och förändring hos individen”. Jag handledde också studenter och höll i de fysiska testerna på polisprogrammet.

Jag har skrivit ett par böcker, bland annat en lärobok i idrott och hälsa för gymnasiet och en lärobok om fysisk aktivitet och hälsa för högskolan. Under 2022 var jag redaktör för boken Åstrandtestet – Om pionjärskap och utveckling inom arbetsfysiologisk teori och praktik Länk till annan webbplats..

Under många år arbetade jag som simtränare, bland annat i SK Neptun och i SK-70 Sandared.

Information

Akademisk titel

Tränarexamen, idrottslärarexamen, magisterexamen

Kompetensprofil

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Idrottsmedicin

  • Tränarskap

  • Träningslära