Martin Almqvist

Funktionsansvarig fastighet

E-post: martin.almqvist@gih.se

Telefon: 08-546 934 05

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 3203

Tillhör: Förvaltning – Kommunikation, IT och fastighet