Christopher Engdahl

Christopher Engdahl

Högskoleadjunkt

E-post: christopher.engdahl@gih.se

Telefon: 08-120 53 779

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 4409

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för idrott och hälsa

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Undervisar i rörelse och dans, idrottslära, idrottsdidaktik.

Mitt avhandlingsarbete handlar om dansundervisning i idrottsämnet och idrottslärarutbildning. Mitt teoretiska och metodologiska intresse rör sig om frågor om posthumanism, postkvalitativ forskning samt det teoretiska ramverket av Gilles Deleuze.

Forskar i rörelse och dans, idrottslära, idrottsdidaktik.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Samverkansintressen i samband med rörelse och dans, idrottslära, idrottsdidaktik, sociologi.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 21

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Information

Akademisk titel

Fil dr, Fil lic

Kompetensprofil

  • Idrottsdidaktik

  • Idrottslära

  • Idrottspedagogik

  • Praktiknära forskning

  • Rörelse och dans

  • Didaktik

  • Idrottssociologi

  • Utbildningsvetenskap

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik