Ida Axelsson

Arkivarie

E-post: Ida.axelsson@gih.se

Telefon: 08-546 934 08

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1416

Tillhör: Förvaltning – Bibliotek, IKT, registratur och arkiv

Arbetar särskilt med

  • Informationshantering och arkivfrågor