Annika Semb Granhed

Annika Semb Granhed

Högskoleadjunkt

E-post: annika.sembgranhed@gih.se

Telefon: 08-120 53 757

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 3223

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för utbildningsvetenskap