Jane Meckbach

Högskolelektor i idrott

E-post: jane.meckbach@gih.se

Telefon: 08-120 53 700

Besöksadress: Lidingövägen 1

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Jag undervisar främst inom lärarprogrammet med fokus på undervisning, lärande och bedömning samt självständiga arbeten. Jag har sedan regeringens satsning på Lärarlyftet varit ansvarig för de kurser som GIH har fått i uppdrag att genomföra. Min undervisningsinsats har främst berört idrottsdidaktik samt betyg och bedömning. Jag undervisar också på avancerad- och forskarnivå.

Mitt intresseområde ligger inom den idrottspedagogiska och idrottsdidaktiska forskningen. Mitt särskilda intresse rör både frågor inom lärarutbildningen och skolans kroppsövningsämne – idrott och hälsa samt fritidens ledarutbildning. Framför allt brinner jag för frågor som handlar om kunskaper och lärande.

Ett pågående forskningsprojekt är "TV-spel som hälsofostran – om exergaming och ungdomars lärande om kropp, fysisk aktivitet och hälsa". Detta projekt sker i samverkan med forskare vid Örebro och Uppsala universitet. Forskningsledare är Mikael Quennerstedt vid Örebro universitet.

Jane Salier Erikssons avhandling "The heart rate method for estimating oxygen uptake in walking and cycle commuting" syftar till att utvärdera om man kan använda mätningar av hjärtfrekvens som en metod för att bedöma syreupptagningsnivåer i vardagliga aktiviteter, som att cykla eller gå till jobbet.

Jag är ledamot i styrgruppen för den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI) ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola, Linnéuniversitetet och GIH.

Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) är ett samverkansprojekt mellan GIH (huvudansvarig), Örebro universitet och Malmö högskolan. 15 lärare i idrott och hälsa läser till en lic examen där fem lärare är hemmahörande vid respektive lärosäte. Jag är ledamot i styrgruppen för forskarskolan.

I Stockholm finns samverkan mellan alla lärarutbildningsanordnare och i detta arbete sker parallella samverkansprocesser. Jag sitter i en styrgrupp som både förvaltar och värnar om det gemensamma VFU- avtal som finns mellan kommuner och lärarutbildningarna.

Lärarutbildningskonventet är en samverkansgrupp av landets alla lärarutbildningssamordnare i vilken jag representerar GIH.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 11

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Ledamot i SVEBI:s styrelse (Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning).

Ledamot i styrgruppen för lic forskarskolan idrott och hälsas didaktik.

Information

Akademisk titel

Docent, Fil dr i pedagogik

Kompetensprofil

  • Genus

  • Idrottsdidaktik

  • Idrottslära

  • Idrottspedagogik

  • Didaktik

  • Rörelse och dans

  • Utbildningsvetenskap