Isak Auran

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: isak.auran@gih.se

Telefon: 08-120 53 868

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för utbildningsvetenskap

Unga transpersoner och skolan - rörelse och tillblivelser

Tecknad person dansar med en rockring

Gymnastik- och idrottshögskolan söker transpersoner mellan 13 och 16 år som vill delta i ett forskningsprojekt. 

Vi genomförs just nu ett forskningsprojekt om unga transpersoners erfarenhet av skolan och möjligheter till rörelse i skolan.

Vi söker dig som är mellan 13 och 16 år som identifierar dig eller förstår dig själv som transperson på något sätt. Vi söker både dig som är säker på din identitet och dig som är osäker på din identitet, det betyder att du inte behöver veta hur du identifierar dig, eller ens vilja identifiera dig som något specifikt.  

Deltagandet innebär medverkan i en eller fler go-along intervjuer. Go-along intervjun innebär att forskaren följer med dig under delar av din vardag och ställer frågor om och kring saker som händer.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att avbryta ditt deltagande behöver du inte ge en anledning varför.

Tecknad fågel åker på en skateboard

Projektet handlar om att skapa en förståelse för vad som hindrar och möjliggör rörelse för unga transpersoner. Och att undersöka hur rörelse kan utvecklas för att bidra till att skapa utrymmen och möjligheter för unga transpersoner att vara just transpersoner. 

Om du är intresserad av att delta eller har några frågor kring studien, kontakta mig på isak.auran@gih.se.

Jag har själv egna erfarenheter av trans och har arbetat länge med hbtqi+ frågor och hbtqi+ ungdomar, inom såväl offentlig sektor som föreningsliv.

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning och samverkan.

Mitt intresseområde berör genus, hbtqi, och trans i relation till idrott och rörelse generellt
och i skolan specifikt.

Jag är deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Är en av nio doktorander vid Forskarskolan: Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor
(SMOVE), är en utbildningsvetenskaplig forskarskola som syftar till att öka kunskapen
kring de pedagogiska utmaningarna kring uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och
elever i förskolor och skolor.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Malmö universitet och Örebro universitet.

Information

Akademisk titel

Master i genusvetenskap Bachelor i geografi

Kompetensprofil

  • Genus

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik