Isak Auran

Doktorand i idrottsvetenskap

E-post: isak.auran@gih.se

Telefon: 08-120 53 868

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: Annexet plan 4

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för utbildningsvetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Mitt intresseområde berör genus, hbtqi, och trans i relation till idrott och rörelse generellt
och i skolan specifikt.

Jag är deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Är en av nio doktorander vid Forskarskolan: Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor
(SMOVE), är en utbildningsvetenskaplig forskarskola som syftar till att öka kunskapen
kring de pedagogiska utmaningarna kring uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och
elever i förskolor och skolor.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Malmö universitet och Örebro universitet.

Senaste publikationer

Visar 1 av 1

Visa publikationerna i DiVA

Information

Akademisk titel

Master i genusvetenskap Bachelor i geografi

Kompetensprofil

  • Genus

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik