Michaela Sundqvist

Projektforskare

E-post: michaela.sundqvist@gih.se

Telefon: 08 120 53 878

Besöksadress: Lidingövägen 1

Tillhör: Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, Sektionen för laboratorier

Information

Akademisk titel

PhD