Amanda Lönn

Amanda Lönn

Affilierad forskare

E-post: amanda.lonn@gih.se

Telefon: 08-120 53 715

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1242

Tillhör: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sektionen för hälsovetenskap

Intressen

Läs mer om mina intressen inom forskning.

Jag har ett intresse av fysisk aktivitet och andra levnadsvanor i förebyggande och behandling av sjukdom. Jag har under flera år arbetat som sjukgymnast med patienter med hjärtsjukdom, och min postdoktortjänst är inriktad på att studera förändringar i fysisk aktivitetsnivå innan och efter hjärtsjukdom och hur detta kan vara associerat olika hälsoutfall. Studierna är baserade på stora befintliga databaser (till exempel Health Profile Institute, HPI), nationella register (till exempel SWEDEHEART och patientregistret) och accelerometerbaserad data.

I februari 2020 disputerade jag vid GIH med avhandlingen "Physical activity among patients with cardiovascular disease – a predictor of hospital care utilisation and mortality in clinical work”.

Avhandlingen handlade om fysisk aktivitet för personer som drabbats av hjärtsjukdom och bestod av tre delar som beskriver hur sjukvårdskonsumtion och död varierar med grad av fysisk aktivitet före och efter insjuknandet. Ett delarbete studerar hur sjukvårdspersonal arbetar med levnadsvanor som en del av behandlingen av individer med hjärtsjukdom.

Övrig information

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Information

Akademisk titel

Fil dr i idrottsvetenskap, specialistsjukgymnast inom hjärt-kärlsjukdom

Kompetensprofil

  • Anpassad fysisk aktivitet

  • Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet

  • Praktiknära forskning