Johnny Nilsson

Affilierad forskare

E-post: johnny.nilsson@gih.se

Telefon: 070-699 22 98

Besöksadress: Lidingövägen 1

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 84

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Arbetar som professor på Högskolan i Dalarna.

Information

Akademisk titel

Professor, Dr medicinsk vetenskap

Kompetensprofil

 • Friluftsliv

 • Fysiologi

 • Idrottsdidaktik

 • Idrottslära

 • Idrottspedagogik

 • Idrottspsykologi

 • Ledarskap

 • Miljö

 • Mätmetoder

 • Praktiknära forskning

 • Rörelselära

 • Tränarskap

 • Tillämpad idrottsvetenskap

 • Träningslära

 • Utbildningsvetenskap

 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik