Heléne Karlsson

Heléne Karlsson

Bibliotekarie, funktionsansvarig Det fysiska biblioteket

E-post: helene.karlsson@gih.se

Telefon: 08-120 53 803

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1413

Tillhör: Förvaltning – Bibliotek, IKT, registratur och arkiv

Arbetar särskilt med

  • Funktionsansvarig för det fysiska biblioteket
  • Tidskrifter
  • Bokinköp
  • Katalogisering

Senaste publikationer

Visar 1 av 1

Visa publikationerna i DiVA

Information

Akademisk titel

Fil. mag. i biblioteks- och informationsvetenskap